Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học Trang 126 127

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Ôn tập phần Hình học. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Các hình

  • Điểm.
  • Đường thẳng.
  • Tia.
  • Đoạn thẳng.
  • Trung điểm của một đoạn thẳng.

II. Các tính chất

  • Trong ba điểm thẳng hàng có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
  • Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt.
  • Mỗi điểm trên đường thẳng là gốc chung của hai tia đối.
  • Nếu điểm M nằm giữa hai điểm A và B thì AM + MB = AB và ngược lại.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Đoạn thẳng AB là gì?

Bài tập 2: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ đường thẳng AB, tia AC, đoạn thẳng BC, điểm M nằm giữa B và C.

Bài tập 3: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

a) Đánh dấu hai điểm M, N. Vẽ đường thẳng a và đường thẳng xy cắt nhau tại M và đều không đi qua N. Vẽ điểm A khác M trên tia My.

b) Xác định điểm S trên đường thẳng a sao cho S, A, N thẳng hàng. Trong trường hợp đường thẳng AN song song với đường thẳng a thì có vẽ được điểm S không? Vì sao?

Bài tập 4: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Vẽ bốn đường thẳng phân biệt. Đặt tên cho các giao điểm (nếu có).

Bài tập 5: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Cho ba điểm thẳng hàng A, B, C sao cho B nằm giữa A và C. Làm thế nào để chỉ đo hai lần, mà biết được độ dài của cả ba đoạn thẳng AB, BC, CA? Hãy nêu các cách làm khác nhau.

Bài tập 6: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 6cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 3cm.

a) Điểm M có nằm giữa hai điểm A và B hay không? Vì sao?

b) So sánh AM và MB.

c) M có là trung điểm của AB không?

Bài tập 7: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Cho đoạn thẳng AB dài 7cm. Vẽ trung điểm của đoạn thẳng AB.

Bài tập 8: Trang 127 - sgk Toán 6 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Lấy A thuộc tia Ox, B thuộc tia Ot, C thuộc tia Oy, D thuộc tia Oz sao cho OA = OC = 3cm, OB = 2cm, OD = 2OB.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài: Ôn tập phần Hình học Trang 126 127 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận