Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Trang 36 39

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Dấu hiệu chia hết cho 2

  • Số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2.
  • Số có chữ số tận cùng là chữ số lẻ thì không chia hết cho 2.

Tổng quát:

  • Các số có chữ số tận cùng là chữ số chẵn thì chia hết cho 2 và chỉ những số đó mới chia hết cho 2.

Ví dụ:

Những số chẵn : 0, 2, 4, 6 ,... chia hết cho 2.

II. Dấu hiệu chia hết cho 5

  • Số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5  thì chia hết cho 5.
  • Số có chữ số tận cùng khác 0 và 5  thì không chia hết cho 5.

Tổng quát:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5 và chỉ những số đó mới chia hết cho 5.

Ví dụ:

Những số chia hết cho 5 là: 5, 10, 15, 20, ...

Chú ý:

  • Các số có chữ số tận cùng là 0 đều chia hết cho 2 và 5.
  • Ví dụ: Những số : 10, 20 , 30, 40 ,... đều chia hết cho cả 2 và 5.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 91: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

652  ; 850  ; 1546  ; 785  ; 6321

Câu 92: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Câu 93: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) $136 + 420$         

b) $625 - 450$

c) $1.2.3.4.5.6 + 42$        

d) $1.2.3.4.5.6 - 35$

Câu 94: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2, cho 5:

813   ; 264   ; 736   ; 6547

Câu 95: Trang 38 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được số $54^{*}$ thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2.     

b) Chia hết cho 5.

Câu 96: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ số vào dấu * để được số *85 thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết cho 2.      

b) Chia hết cho 5.

Câu 97: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số 4, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Số đó chia hết cho 2.     

b) Số đó chia hết cho 5.

Câu 98: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 98 Luyện tập Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Câu 99: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Câu 100: Trang 39 - sgk toán 6 tập 1

Ô tô đầu tiên ra đời năm nào?

Ô tô đầu tiên ra đời năm $n=\overline{abbc}$ trong đó $n\vdots5$ và $a,b,c\in${1, 5, 8} (a, b, c khác nhau).

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Trang 36 39 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận