Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 3: Ghi số tự nhiên trang 8 10

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: ghi số tự nhiên . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số và chữ số

 • Một số tự nhiên có thể có hai , ba , bốn ,... chữ số.
 • Khi viết các số tự nhiên có từ năm chữ số trở lên, người ta thường viết tách riêng từng nhóm ba chữ số kể từ phải sang trái cho dễ đọc.
 • Cần phân biệt :
  • số với chữ số.
  • số chục với chữ số hàng chục.
  • số trăm với chữ số hàng trăm.
  • ...

II. Hệ thập phân

 • Trong hệ thập phân, cứ mười đơn vị ở một hàng thì làm thành một đơn vị ở hàng liền trước nó.
 • Mỗi chữ số trong một số ở những vị trí khác nhau có những giá trị khác nhau.

III. Cách biểu diễn số bằng chữ số La Mã

 Ghi số tự nhiên

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 11: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên có số chục là 135, chữ số hàng đơn vị là 7.

b) Điền vào bảng:

Hướng dẫn giải câu 11 bài Ghi số tự nhiên

Câu 12: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ số của số 2000.

Câu 13: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số.

b) Viết số tự nhiên nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Câu 14: Trang 10 - Toán 6 tập 1

Dùng ba chữ số 0, 1, 2 hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Câu 15: Trang 10 - Toán 6 tập 1

a) Đọc các số La Mã sau: XIV ; XXVI.

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 17 ; 25.

c) Cho chín que diêm được sắp xếp như trên hình 8. Hãy chuyển chỗ một que diêm để được kết quả đúng:

Hướng dẫn giải câu 15 bài Ghi số tự nhiên

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 3: Ghi số tự nhiên trang 8 10 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận