Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 1: Điểm.Đường thẳng Trang 103 105

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Điểm.Đường thẳng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Điểm. Đường thẳng

1. Điểm

 • Dấu chấm nhỏ trên trang giấy là hình ảnh của điểm.
 • Ký hiệu: các chữ cái in hoa A, B , C, ...
 • Bất kì hình nào cũng là một tập hợp các điểm.
 • Một điểm cũng là một hình.

2. Đường thẳng

 • Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía.
 • Hình ảnh minh họa tạo thành một đường thẳng:

             - Sợi chỉ căng hai đầu 

             - Mép tường, mép trần nhà

II. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng

1. Điểm thuộc đường thẳng

 Điểm.Đường thẳng

 • Điểm A thuộc đường thẳng d.
 • Ký hiệu: $A\in d$
 • Ta nói: Điểm A nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d đi qua điểm A hay đường thẳng d chứa điểm A.

2. Điểm không thuộc đường thẳng

 • Điểm B không thuộc đường thẳng d.
 • Ký hiệu: $B\notin d$
 • Ta nói: Điểm B không nằm trên ( nằm ngoài ) đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm B hay đường thẳng d không chứa điểm B.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 104 - sgk toán 6 tập 1

Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Hướng dẫn giải câu 1 bài Điểm.Đường thẳng

Bài tập 2: Trang 104 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Bài tập 3: Trang 104 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 3 bài Điểm.Đường thẳng

Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

 

Bài tập 4: Trang 105 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Bài tập 5: Trang 105 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các ký hiệu sau: $A \in p,B \notin q$

Bài tập 6: Trang 105 - sgk toán 6 tập 1

Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 1: Điểm.Đường thẳng Trang 103 105 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận