Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc Trang 83 85

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Quy tắc dấu ngoặc. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. Quy tắc dấu ngoặc

 Quy tắc dấu ngoặc

Ví dụ:  Tính:

$150-(25 + 18-4)=150-25-18+4=131$

II. Tổng đại số

Trong một tổng đại số, ta có thể:

  • Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.
  • Đặt dấu ngoặc để nhóm  các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu " - " thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.
  • Nếu không sợ nhầm lẫn ta có thể nói gọn tổng đại số là tổng.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 57: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Tính tổng:

a) $(-17) + 5 + 8 + 17$

b) $30 + 12 + (-20) + (-12)$

c) $(-4) + (-440) + (-6) + 440$

d) $(-5) + (-10) + 16 + (-1)$

Câu 58: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) $x + 22 + (-14 ) + 52$

b) $(-90) – (p + 10) + 100$

Câu 59: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhanh các tổng sau:

a) $(2736 – 75) - 2736$

b) $(-2002) – (57 - 2002)$

Câu 60: Trang 85 - sgk toán 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) $(27 + 65) + (346 - 27 - 65)$

b) $(42 – 69 + 17) – (42 + 17)$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 8: Quy tắc dấu ngoặc Trang 83 85 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận