Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 16: Ước chung và bội chung Trang 51 54

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Ước chung và bội chung. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Ước chung

 • Ước chung của hai hay nhiều số là ước của tất cả các số đó.
 • $x\in ƯC(a,b)|a \vdots x,b \vdots x$
 • $x\in ƯC(a,b,c)|a \vdots x,b \vdots x,c \vdots x $

Ví dụ:

Ư(5) = { 1, 5 }

Ư(8) = { 1, 2, 4, 8 }

=> ƯC (5, 8) = { 1 }.

II. Bội chung

 • Bội chung của hai hay nhiều số là bội của tất cả các số đó.
 • $x\in BC(a,b)|x \vdots a,x \vdots b$
 • $x\in BC(a,b,c)|x \vdots a,x \vdots b,x \vdots c $

Ví dụ:

B(4) = { 0, 4, 8, 12, ... }

B(6) = { 0 , 6, 12, 24,...}

=>  BC(4, 6)= { 0, 12, 24,...}

Chú ý: 

 • Giao của hai tập hợp là một tập hợp gồm các phần tử chung của hai tập hợp đó.
 • Ký hiệu: $A\cap B$

Ví dụ :

 Ước chung và bội chung

Từ hình vẽ, ta thấy:

Ư(4) = { 1, 2, 4 }

Ư(6) = { 1, 2, 3, 6 }

=> $Ư(4)\cap Ư(6)$ = { 1, 2 }.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 134: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1 

Điền kí hiệu ∈ hoặc ∉ vào ô vuông cho đúng:

Hướng dẫn giải câu 134 bài Ước chung và bội chung

Câu 135: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Viết các tập hợp:

a) Ư(6), Ư(9), ƯC(6, 9)

b) Ư(7), Ư(8), ƯC(7, 8)

c) ƯC(4, 6, 8)

Câu 136: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 6.

Viết tập hợp B các số tự nhiên nhỏ hơn 40 là bội của 9.

Gọi M là giao của hai tập hợp A và B.

a) Viết các phần tử của tập hợp M.

b) Dùng kí hiệu ⊂ để thể hiện quan hệ giữa tập hợp M với mỗi tập hợp A và B.

Câu 137: Trang 53 - sgk toán 6 tập 1

Tìm giao của hai tập hợp A và B, biết rằng:

a) A = {cam, táo, chanh}

   B = {cam, chanh, quýt}

b) A là tập hợp các học sinh giỏi môn Văn của một lớp, B là tập hợp của các học sinh giỏi môn Toán của lớp đó.

c) A là tập hợp các số chia hết cho 5, B là tập hợp các số chia hết cho 10.

d) A là tập hợp các số chẵn, B là tập hợp các số lẻ.

Câu 138: Trang 54 - sgk toán 6 tập 1

Có 24 bút bi, 32 quyển vở. Cô giáo muốn chia số bút và số vở đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả bút và vở. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia được.

Hướng dẫn giải câu 138 bài Ước chung và bội chung

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 16: Ước chung và bội chung Trang 51 54 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận