Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Trang 6 8

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: tập hợp các số tự nhiên . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tập hợp N và tập hợp $N^{*}$

  • Tập hợp N là kí hiệu của tập các số tự nhiên.

                        N = { 0 ; 1 ; 2 ; ... }

  • Tập hợp $N^{*}$ là kí hiệu của tập các sô tự nhiên khác 0.

                        $N^{*}$ = { 1 ; 2 ; 3 ; ... }

II. Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên

  • Trong hai số tự nhiên khác nhau, có một số nhỏ hơn số kia. Khi số a nhỏ hơn số b , ta viết : a < b hay b > a.
  • Nếu a < b và b < c => a < c.
  • Mỗi số tự nhiên có một số liền sau duy nhất. Hai số tự nhiên liên tiếp hơn kém nhau 1 đơn vị.
  • Số 0 là số tự nhiên nhỏ nhất. Không có số tự nhiên lớn nhất.
  • Tập hợp các số tự nhiên có vô số phần tử.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 6: Trang 7 - sgk toán 6 tập 1

a) Viết số tự nhiên liền sau mỗi số:

17        

99        

a  ( với $a\in N$ )

b) Viết số tự nhiên liền trước mỗi số:

35

1000          

b   ( với $b\in N^{*}$ )

Bài tập 7: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử:

a)  A={ $x\in N|12<x<16$ }

b)  B={ $x\in N^{*}|x<5$ }

c)  C={ $x\in N|13\leq x\leq 15$ }

Bài tập 8: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp các số tự nhiên không vượt quá 5 bằng hai cách. Biểu diễn trên tia số các phần tử của tập hợp A.

Bài tập 9: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

 Điền vào chỗ trống để hai số ở mỗi dòng là hai số tự nhiên liên tiếp tăng dần:

.... , 8

a , ....

Bài tập 10: Trang 8 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống để ba số ở mỗi dòng là ba số tự nhiên liên tiếp giảm dần:

.... , 4600 , ....

.... , .... , a

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 2: Tập hợp các số tự nhiên Trang 6 8 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận