Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng Trang 117 119

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Độ dài đoạn thẳng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

 Độ dài đoạn thẳng

  • Mỗi đoạn thẳng có một độ dài.
  • Độ dài đoạn thẳng là một số lớn hơn 0.
  • Khi hai điểm ( hai đầu mút ) của một đoạn thẳng trùng nhau thì ta nói khoảng cách giữa chúng bằng 0.

So sánh đoạn thẳng

Ta có các trường hợp như sau:

  • Hai đoạn thẳng bằng nhau. ( ví dụ : AB = CD = 3cm )
  • Lớn hơn. ( ví dụ : EG > CD vì EG = 4cm ; CD = 3cm )
  • Nhỏ hơn. ( ví dụ: AB < EG vì AB = 3cm ; EG = 4cm )

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 40: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Đo độ dài một số dụng cụ học tập (bút chì, thước kẻ, hộp bút, ...).

Câu 41: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Đo kích thước của nền nhà lớp học (hoặc bảng, hoặc bàn giáo viên, rồi điền vào chỗ trống):

Chiều dài: .........

Chiều rộng: ........

Câu 42: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

So sánh hai đoạn thẳng AB và AC trong hình 44 rồi đánh dấu giống nhau cho các đoạn thẳng bằng nhau.

Hướng dẫn giải câu 42 bài Độ dài đoạn thẳng

Câu 43: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CA trong hình 45 theo thứ tự tăng dần.

Hướng dẫn giải câu 43 bài Độ dài đoạn thẳng

Câu 44: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

a) Sắp xếp độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA trong hình 46 theo thứ tự giảm dần.

b) Tính chu vi hình ABCD (tức là tính AB + BC + CD + DA).

Hướng dẫn giải câu 44 bài Độ dài đoạn thẳng

Câu 45: Trang 119 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Nhìn hình 47a, b đoán xem hình nào có chu vi lớn hơn? Hãy đo để kiểm tra dự đoán.

Hướng dẫn giải câu 45 bài Độ dài đoạn thẳng

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng Trang 117 119 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận