Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Trang 71 74

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới- tập số nguyên và thứ tự trong tập hợp các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. So sánh hai số nguyên

 • Khi biểu diễn trên trục số ( nằm ngang ) điểm a nằm bên trái điểm b thì số nguyên a nhỏ hơn số nguyên b.

Ví dụ:

Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Từ trục số, ta có: -6 < -5

                                -2 < 0.

Chú ý:

 • Số nguyên b gọi là số liền sau số nguyên a nếu a < b và không có số nguyên nào nằm giữa a và b ( lớn hơn a và nhỏ hơn b ) .Khi đó ta cũng nói a là số liền trước của b.

Tổng quát

 • Mọi số nguyên dương đều lớn hơn 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.
 • Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì một số nguyên dương nào.

II. Giá trị tuyệt đối của một số nguyên

 • Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số nguyên a.
 • Ký hiệu: | a |.

Ví dụ: | -4 |  đọc là giá trị tuyệt đối của âm bốn.

Nhận xét: 

 • Giá trị tuyệt đối của số 0 là số 0.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên dương là chính nó.
 • Giá trị tuyệt đối của một số nguyên âm là số đối của nó ( và là một số nguyên dương ).
 • Trong hai số nguyên âm, số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn thì lớn hơn.
 • Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.
 • Ví dụ:    | 2 | = 2  ;  | -2 | = 2  ; | 0 | = 0  ;  | -3 | < | -1 |  ; | -5 | = | 5 |.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 11: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 11 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Câu 12: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

a)  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần:  2,   -17,  5,  1,  -2,  0

b)  Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự giảm dần:  -101,  15, 0,  7,  -8,  2001

Câu 13: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm x $\in $ Z , biết:

a)  -5 < x < 0

b)  -3 < x < 3

Câu 14: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm giá trị tuyệt đối của mỗi số sau 2000, -3011, -10.

Câu 15: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 15 bài Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Câu 16: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (Sai) vào ô vuông để có một nhận xét đúng:

Hướng dẫn giải câu 16 Luyện tập Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

Câu 17: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Có thể khẳng định rằng tập hợp Z bao gồm hai bộ phận là các số nguyên dương và các số nguyên âm được không? Tại sao?

Câu 18: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

a) Số nguyên a lớn hơn 2. Số a có chắc chắn là số nguyên dương không?

b) Số nguyên b nhỏ hơn 3. Số b có chắc chắn là số nguyên âm không?

c) Số nguyên c lớn hơn -1. Số c có chắc chắn là số nguyên dương không?

d) Số nguyên d nhỏ hơn -5. Số d có chắc chắn là số nguyên âm không?

Câu 19: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "+" hoặc "-" vào chỗ trống để được kết quả đúng:   

a) 0 < ...2

b) ...15 < 0

c) ...10 < ...6

d) ...3 < ...9

Câu 20: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị các biểu thức:

a) |-8| - |-4|  

b) |-7| . |-3|  

c) |18| : |-6|

d) |153| + |-53|

Câu 21: Trang 73 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau: -4,  6,  | -5 |, | 3 |,  4.

Câu 22: Trang 74 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm số liền sau của mỗi số nguyên sau: 2 ; -8 ; 0 ; -1.

b) Tìm số liền trước của mỗi số nguyên sau: -4 ; 0 ;1 ; -25.

c) Tìm số nguyên a biết số liền sau a là một số nguyên dương và số liền trước a là một số nguyên âm.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên Trang 71 74 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận