Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Trang 74 75

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về các phép tính trên tập số nguyên và đầu tiên là phép tính cộng. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. Cộng hai số nguyên dương

Quy tắc

  • Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

Ví dụ:  Tính:

( +5 ) + ( +6 ) = 5 + 6 = 11

( +2 ) + ( +14 ) = 2 + 14 = 16

II. Cộng hai số nguyên âm

Quy tắc

  • Muốn cộng hai số nguyên âm ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu " - " trước kết quả.

Ví dụ:  Tính:

( -2 ) + ( - 5 ) = - ( 2 + 5 ) = -7

(-12 ) + ( -7 ) = - ( 12 + 7 ) = -19

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 23: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) 2763 + 152

b) ( -7 ) + ( -14 )

c) ( -35 ) + ( -9 )

Câu 24: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) ( -5 ) + ( -248 )

b) 17 + | -33 |

c) | -37 | + | +15 |

Câu 25: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 25 bài Cộng hai số nguyên cùng dấu

Câu 26: Trang 75 - sgk toán 6 tập 1

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là $-5^{\circ}C$. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm $7^{\circ}C$.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu Trang 74 75 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận