Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên Trang 69 71

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Với bài học này sẽ giới thiệu với các bạn về tập số mới. Đó là tập các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số nguyên

 • Các số tự nhiên khác 0 được gọi là số nguyên dương.Ví du:  + 3, +4, ...
 • Các số -1, -2 , -3,... được gọi là các số nguyên âm.
 • Tập hợp các số nguyên gồm các số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.
 • Ký hiệu : Z.
 • Ví dụ:  Z= { ..., -3, -2, -1, 0 , 1, 2, 3 ,...}

Chú ý:

 • Số 0 không phải là số nguyên âm cũng không phải là số nguyên dương.
 • Điểm biểu diễn số nguyên a trên trục số gọi là điểm a.
 • Số nguyên thường được sử dụng để biểu thị các đại lượng có hai hướng ngược nhau.

Ví dụ:

Bài 2: Tập hợp các số nguyên

II. Số đối

 • Số đối là những số cách đều điểm 0 và nằm ở hai phía của điểm 0.
 • Ví dụ: 1 là số đối của -1   và -1 là số đối của 1.
 • Đặc biệt: Số đối của số 0 là chính nó. ( là 0 )

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 6: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Đọc những điều ghi sau đây và cho biết điều đó có đúng không?

$-4\in N,4\in N,0\in Z, 5\in N, -1\in N,1\in N$

Bài tập 7: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Khi người ta nói độ cao của đỉnh núi Phan-xi-păng là +3143 m và độ cao đáy của vịnh Cam Ranh là -30m thì dấu "+" và dấu "-" biểu thị điều gì?

Bài tập 8: Trang 70 - sgk toán 6 tập 1

Điền đầy đủ các câu sau:

a) Nếu $-5^{\circ}C$ biểu diễn 5 độ dưới $0^{\circ}C$ thì $+5^{\circ}C$ biểu diễn ....

b) Nếu -65 m biểu diễn độ sâu (của thềm lục địa Việt Nam) là 65 m dưới mực nước biển thì +3143 m biểu diễn độ cao (của đỉnh núi Phan-xi-păng ) là ....

c) Nếu -10000 đồng biểu diễn số tiền nợ 10000 đồng, thì 20000 đồng biểu diễn ....

Bài tập 9: Trang 71 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số đối của +2, 5, -6, -1, -18.

Bài tập 10: Trang 71 - sgk toán 6 tập 1

Trên hình 40 điểm A cách điểm mốc M về phía Tây 3km, ta quy ước "Điểm A được biểu thị là -3km". Tìm số biểu diễn các điểm B,C.

Hướng dẫn giải câu 10 bài Tập hợp các số nguyên

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 2: Tập hợp các số nguyên Trang 69 71 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận