Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Trang 45 48

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Số nguyên tố. Hợp số

  • Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ước là 1 và chính nó.
  • Hợp số là số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn 2 ước.

Ví dụ:

  • Ư(12) = { 1, 2, 3, 4, 6, 12 }

           =>  12 là hợp số.

  • Ư(7) = { 1, 7 }

           => 7 là số nguyên tố.

Chú ý:

  • Số 0 và số 1 không là số nguyên tố cũng không là hợp số.
  • Các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là: 2, 3, 5, 7.

II. Bảng các số nguyên tố nhỏ hơn 100

Lưu ý: Những số nằm trong ô vuông là những số nguyên tố.

 Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

Chú ý: 

  • Số nguyên tố nhỏ nhất là số 2, đó cũng là số nguyên tố chẵn duy nhất.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 115: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Các số sau là số nguyên tố hay hợp số?

312  ;    213  ;   435  ;   417  ;   3311  ;  67 

Câu 116: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Gọi P là tập hơp các số nguyên tố. Điền kí hiệu ∈ , ∉ hoặc ⊂ vào ô trống cho đúng:

Hướng dẫn giải câu 116 bài Ước và bội

Câu 117: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Dùng bảng nguyên tố ở cuối sách tìm các số nguyên tố trong các số sau:

117  ;  131  ;   313  ;   469  ;  647

Câu 118: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Tổng (hiệu) sau là số nguyên tố hay hợp số?

a) 3.4.5 + 6.7        

b) 7.9.11.13 - 2.3.4.7

c) 3.5.7 + 11.13.17        

d) 16 354 + 67 541

Câu 119: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Thay chữ số vào dấu * để được hợp số:   $\overline{1*}$  ;  $\overline{3*}$

Câu 120: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Thay chữ số vào dấu * để được các số nguyên tố:  $\overline{5*}$  ;  $\overline{9*}$

Câu 121: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

a) Tìm số tự nhiên k để 3.k là số nguyên tố.

b) Tìm số tự nhiên k để 7.k là số nguyên tố.

Câu 122: Trang 47 - sgk toán 6 tập 1

Điền dấu "X" vào ô thích hợp:

Hướng dẫn giải câu 122 Luyện tập Ước và bội

Câu 123: Trang 48 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào bảng sau mọi số nguyên tố p mà bình phương của nó không vượt quá a tức là $p^{2}\leq a$:

Hướng dẫn giải câu 123 Luyện tập Ước và bội

Câu 124: Trang 48 - sgk toán 6 tập 1

Máy bay có động cơ ra đời năm nào?

Máy bay có động cơ ra đời năm $\overline{abcd}$ , trong đó:

a là số có đúng một ước;

b là hợp số lẻ nhỏ nhất;

c không phải là số nguyên tố, không phải là hợp số và c khác 1;

d là số nguyên tố lẻ nhỏ nhất.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 14: Số nguyên tố Hợp số Bảng số nguyên tố Trang 45 48 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận