Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 18: Bội chung nhỏ nhất Trang 57 60

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Bội chung nhỏ nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

  • Bội chung nhỏ nhất của hai hay nhiều số là số nhỏ nhất khác 0 trong tập hợp các bội chung của các số đó.

Ví dụ:

Ta có:  B(5) = { 0,5,10,15,20,...}

             B(2) = { 0,2,4,6,8,10,12,...}

=> BC(2,5) = { 0,10,20,..}

=> BCNN(2,5) = 10.

Chú ý:

  • Mọi số tự nhiên đều là bội của 1.
  • Với mọi số tự nhiên a, b( khác 0 ), ta có : BCNN(a,1) = a  ,  BCNN(a,b,1) = BCNN(a,b).

II. Cách tìm BCNN, BC

1.  Tìm BCNN thông qua phân tích các số ra thừa số nguyên tố

 Bội chung nhỏ nhất

 

Ví dụ:

Tìm BCNN(24,35) = ?

Hướng dẫn giải:

Ta có:   $24=2.2.2.3=2^{3}.3$

              $35=5.7$

Các thừa số chung và riêng với số mũ lớn nhất là : $2^{3}$, 3, 5, 7.

=> BCNN(24,35) = $2^{3}$. 3. 5. 7 = 840.

Chú ý:

  • Nếu các số đã cho từng đôi một nguyên tố cùng nhau thì BCNN của chúng là tích của các số đó.
  • Trong các số đã cho, nếu số lớn nhất là bội của các số còn lại thì BCNN của các số đã cho chính là số lớn nhất ấy.

2. Tìm BC thông qua tìm BCNN

  • Để tìm bội chung của các số đã cho, ta có thể tìm các bội của BCNN của các số đó.

Ví dụ:  Tìm BC(12,15) với điều kiện x < 100.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  BCNN(12,15) = 60

=> BC(12,15) = B(60) = { 0, 60, 120,...}

Mà theo đk bài toán: x < 100

=> BC(12,15) = { 0, 60 }.

Vậy BC(12,15) = { 0, 60 }.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 149: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Tìm BCNN của:

a) 60 và 280      

b) 84 và 108      

c) 13 và 15

Câu 150: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Tìm BCNN của:

a) 10, 12, 15      

b) 8, 9, 11    

c) 24, 40, 168

Câu 151: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Hãy tính nhẩm BCNN của các số sau bằng cách nhân số lớn nhất lần lượt với 1, 2, 3, ... cho đến khi được kết quả là một số chia hết cho các số còn lại:

a) 30 và 150      

b) 40, 28, 140    

c) 100, 120, 200

Câu 152: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 biết rằng a chia hết cho 15 và a chia hết cho 18.

Câu 153: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Tìm các bội chung nhỏ hơn 500 của 30 và 45.

Câu 154: Trang 59 - sgk toán 6 tập 1

Học sinh lớp 6C khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4, hàng 8 đều vừa đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 35 đến 60. Tính số học sinh lớp 6C.

Câu 155: Trang 60 - sgk toán 6 tập 1

Cho bảng:

Hướng dẫn giải câu 155 Luyện tập 1 Bội chung nhỏ nhất

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) với tích a.b

Câu 156: Trang 60 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x biết rằng:   x ⋮ 12, x ⋮ 21, x ⋮ 28 và 150 < x < 300

Câu 157: Toán 6 tập 1 - trang 60

Hai bạn An và Bách cùng học một trường nhưng ở hai lớp khác nhau. An cứ 10 ngày lại trực nhật, Bách cứ 12 ngày lại trực nhật. Lần đầu cả hai bạn cùng trực nhật vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày thì hai bạn lại cùng trực nhật ?

Câu 158: Trang 60 - sgk toán 6 tập 1

Hai đội công nhân nhận trồng một số cây như nhau. Mỗi công nhân đội I phải trồng 8 cây, mỗi công nhân đội II phải trồng 9 cây. Tính số cây mỗi đội phải trồng biết rằng số cây đó trong khoảng từ 100 đến 200.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 18: Bội chung nhỏ nhất Trang 57 60 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận