Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên Trang 77 80

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Với bài học này sẽ giới thiệu đến các bạn về Tính chất của phép cộng các số nguyên. Cùng với đó là lời giải chi tiết những bài tập theo chương trình cơ bản. Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo học tập hữu ích với các bạn học sinh yêu mến!

A. Tổng hợp kiến thức

1. Tính chất giao hoán

  • Phép cộng các số nguyên cũng có tính chất giao hoán: a + b = b + a

Ví dụ:   ( -3 ) + 8 = 8 + ( -3 ) = 8 - 3 = 5

2. Tính chất kết hợp

  • Tính chất kết hợp của phép cộng các số nguyên: ( a+ b ) + c = a + ( b + c )

Chú ý: 

  • Kết quả trên còn là tổng của 3 số a, b , c : a+ b + c.
  • Khi thực hiện với nhiều số ta cũng có thể thay đổi tùy ý các số hạng, nhóm các số hạng một cách tùy ý bằng các dấu ( ), [ ] , { }.

3. Cộng với số 0

  • Mọi số khi cộng với số 0 thì luôn bằng chính nó:  a + 0 = a

Ví dụ:  ( -4 ) + 0 = -4

4. Cộng với số đối

  • Tổng của hai số nguyên đối nhau luôn bằng 0: a + ( -a ) = 0

Ví dụ:  ( -7 ) + 7 = 0

Chú ý: 

  • Ngược lại nếu tổng hai số nguyên bằng 0 => hai số nguyên đó đối nhau.
  • a + b = 0 => a = -b hoặc b = -a.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 36: Trang 78 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) $126 + (-20) + 2004 + (-106)$

b) $(-199) + (-200) + (-201)$

Câu 37: Trang 78 - sgk toán 6 tập 1

Tìm tổng tất cả các số nguyên x biết:

a) $-4 < x < 3 $

b) $-5 < x < 5$

Câu 38: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Chiếc diều của bạn Minh bay cao 15m (so với mặt đất). Sau một lúc, độ cao của chiếc diều tăng 2m, rồi sau đó lại giảm 3m. Hỏi chiếc diều ở độ cao bao nhiêu (so với mặt đất) sau hai lần thay đổi?

Câu 39: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) $1 + (-3) + 5 + (-7) + 9 + (-11)$

b) $(-2) + 4 + (-6) + 8 + (-10) + 12$

Câu 40: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô trống:

Hướng dẫn giải câu 40 bài Tính chất của phép cộng các số nguyên

Câu 41: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính:

a) $(-38 ) + 28$

b) $273 + (-123)$

c) $99 + (-100) + 101$

Câu 42: Trang 79 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a) $217 + [43 + (-217) + (-23)]$

b) Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 10.

Câu 43: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Hai ca nô cùng xuất phát từ C đi về phía A hoặc B. Ta qui ước chiều từ C đến B là chiều dương (nghĩa là vận tốc và quãng đường đi từ C về phía B được biểu thị bằng số dương và theo chiều ngược lại là số âm).

Hỏi sau một giờ hai ca nô cách nhau bao nhiêu kilomet nếu vận tốc của chúng lần lượt là :

a) 10km/h và 7km/h ?

b) 10km/h và -7km/h ?

Câu 44: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 44 Luyện tập Tính chất của phép cộng các số nguyên

Hình 49 biểu diễn một người đi từ C đến A rồi quay về B. Hãy đặt một bài toán phù hợp với hình đó.

Câu 45: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Đố vui. Hai bạn Hùng và Vân tranh luận với nhau: Hùng nói rằng có hai số nguyên mà tổng của chúng nhỏ hơn mỗi số hạng; Vân nói rằng không thể có được.

Theo bạn ai đúng? Nêu một ví dụ.

Câu 46: Trang 80 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

a) $187 + (-54)$

b) $(-203) + 349$

c) $(-175) + (-213)$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên Trang 77 80 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận