Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Trang 31 33

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Thứ tự thực hiện các phép tính. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Khái niệm biểu thức

  • Các số được nối với nhau bởi dấu các phép tinh ( cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa ) làm thành một biểu thức.
  • Mỗi số cũng được coi là một biểu thức.
  • Trong biểu thức có thể có các dấu ngoặc để chỉ thứ tự thực hiện các phép tính.

Ví dụ:

136 :  ( 5 + 2.4 -8 )  là một biểu thức.

II. Thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

1. Biểu thức không có dấu ngoặc

  • Nếu chỉ có phép cộng , trừ hoặc chỉ có phép nhân, chia ta thực hiện phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.
  • Nếu có các phép cộng , trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, ta thực hiện phép tinh nâng lên lũy thừa trước, rồi đến nhân và chia, cuối cùng đến cộng và trừ.

2. Biểu thức có dấu ngoặc

  • Nếu biểu thức có các dấu ngoặc: ngoặc tròn ( ) , ngoặc vuông [ ] , ngoặc nhọn { }, ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc tròn trước, rồi thực hiện phép tính trong dấu ngoặc vuông , cuối cùng thực hiện phép tính trong dấu ngoặc nhọn.

Tổng quát:

  • Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức không có dấu ngoặc :

                       Lũy thừa    ->   Nhân và chia   ->  Cộng và trừ

  • Thứ tự thực hiện các phép tính đối với biểu thức có dấu ngoặc :

                       ( )   =>  [ ]  ->  { }

Ví dụ:

Thực hiện phép tính:    36 : [ 57 - ( 153 : 3 ) ] = ?

Ta có:  36 : [ 57 - ( 153 : 3 ) ] 

       =   36 : [ 57 - 51 ]

       =   36 : 6 = 6

Vậy 36 : [ 57 - ( 153 : 3 ) ] = 6.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 73: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Thực hiện các phép tính:

a)  $5.4^{2}-18:3^{2}$      

b)  $3^{3}.18 - 3^{3}.12$

c)  $39.213 + 87.39$          

d)  $80 – [130 – (12 - 4)^{2}]$

Câu 74: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $541 + (218 – x) = 735$          

b) $5(x + 35) = 515$

c) $96 – 3(x + 1) = 42$          

d) $12x – 33 = 3^{2}.3^{3}$

Câu 75: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Hướng dẫn giải câu 75 bài Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu 76: Ttang 32 - sgk toán 6 trang 32

Đố: Trang đố Nga dùng bốn chữ số 2 cùng với dấu phép tính và dấu ngoặc (nếu cần) viết dãy tính có kết quả lần lượt bằng 0, 1, 2, 3, 4.

Em hãy giúp Nga làm điều đó.

Câu 77: Trang 32 - sgk toán 6 tập 1

Thực hiện phép tính:

a)  $27.75 + 25.27 – 150$

b)  $12 : {390 : [500 – (125 + 35.7)]}$

Câu 78: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Tính giá trị biểu thức:     $12000 – (1500.2 + 1800.3 + 1800.2:3)$

Câu 79: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Điền vào chỗ trống của bài toán sau sao cho để giải bài toán đó, ta phải tính giá trị của biểu thức nêu trong bài 78.

An mua hai bút bi giá ... đồng một chiếc, mua ba quyển vở giá ... đồng một quyển, mua một quyển sách và một gói phong bì. Biết số tiền mua ba quyển sách bằng số tiền mua hai quyển vở, tổng số tiền phải trả là 12000 đồng. Tính giá một gói phong bì.

Câu 80: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào ô vuông các dấu thích hợp (= , < , >):

Hướng dẫn giải câu 80 Luyện tập Thứ tự thực hiện các phép tính

Câu 81: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

$(274 + 318).6$   

$34.29 + 14.35$     

$49.62 - 32.51$

Câu 82: Trang 33 - sgk toán 6 tập 1

Đố: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam có bao nhiêu dân tộc?

Tính giá trị của biểu thức $3^{4}-3^{3}$ em sẽ tìm được câu trả lời.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính Trang 31 33 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận