Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Trang 4 6

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: tập hợp. Phần tử của tập hợp . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

  • Tập hợp bao gồm nhiều phần tử có đặc điểm tường đồng ( giống nhau ).
  • Các phần tử của một tập hợp được viết trong hai dấu ngoặc nhọn { } ,cách nhau bởi dấu " ; "  ( nếu có phần tử là số ) hoặc dấu " , " .
  • Mỗi phần tử được liệt kê một lần , thứ tự liệt kê tùy ý.
  • Để viết một tập hợp , thường có hai cách :
    • Liệt kê các phần tử của tập hợp.
    • Chỉ ra tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp đó.

Ví dụ:  Biểu diễn tập hợp các số tự nhiên A.

Ta có : 

  • Cách 1:   A = { 1;2;3;...}
  • Cách 2:   A = { $x\in N$ } , trong đó N là tập hợp các số tự nhiên.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 6  - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 8 và nhỏ hơn 14 bằng hai cách sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

$12 ... A$

$16 ... A$

Bài tập 2: Trang 6  - sgk toán 6 tập 1

Viết tập hợp các chữ cái trong từ " TOÁN HỌC ".

Bài tập 3: Trang 6  - sgk toán 6 tập 1

Cho hai tập hợp A = {a, b}; B = {b, x, y}. Điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

x ... A

y ... B

b ... A

b ... B

Bài tập 4: Trang 6  - sgk toán 6 tập 1

Nhìn vào các hình 3, 4 và 5, viết các tập hợp A, B, M, H.

Hướng dẫn giải câu 4 bài Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài tập 5: Trang 6  - sgk toán 6 tập 1

a) Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý hai trong năm.

b) Viết tập hợp B các tháng (dương lịch) có 30 ngày.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp Trang 4 6 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận