Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân Trang 15 20

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Phép cộng và phép nhân. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

Tính chất của phép cộng và phép nhân hai số tự nhiên

Bài 5: Phép cộng và phép nhân

Phát biểu bằng lời :

 • Tính chất giao hoán :
  • Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.
  • Khi đổi chỗ các số thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.
 • Tính chất kết hợp :
  • Muốn cộng một tổng hai số với một số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
  • Muốn nhân một tích hai số với một số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.
 • Tính chất phân phối của phép nhân và phép cộng :
  • Muốn nhân một số với một tổng, ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 26: Trang 16 - sgk toán 6 tập 1

Cho các số liệu về quãng đường bộ:

      Hà Nội – Vĩnh Yên   : 54km

      Vĩnh Yên – Việt Trì : 19km

      Việt Trì – Yên Bái  : 82km

Tính quãng đường một ô tô đi từ Hà Nội lên Yên Bái qua Vĩnh Yên và Việt Trì.

Câu 27: Trang 16 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng các tính chất của phép cộng và phép nhân để tính nhanh:

a) 86 + 357 + 14          

b) 72 + 69 + 128

c) 25.5.4.27.2          

d) 28.64 + 28.36

Câu 28: Trzng 16 - sgk toán 6 tập 1

Trên hình 12, đồng hồ chỉ 9 giờ 18 phút, hai kim đồng hồ chia mặt đồng hồ thành hai phần, mỗi phần có sáu số.

Tính tổng các số ở mỗi phần, em có nhận xét gì?

Hướng dẫn giải câu 28 bài Phép cộng và phép nhân

Câu 29: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Điền vào chỗ trống trong bảng thanh toán sau:

Hướng dẫn giải câu 29 bài Phép cộng và phép nhân

Câu 30:: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Tìm số tự nhiên x, biết:

a)  (x - 34).15 = 0        

b)  18.(x - 16) = 18

Câu 31: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Tính nhanh:

a)  135 + 360 + 65 + 40

b)  463 + 318 + 137 + 22

c)  20 + 21 + 22 + ... + 29 + 30

Câu 32: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Có thể tính nhanh tổng 97 + 19 bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép cộng:

97 + 19 = (97 + 3) + 16 = 100 + 16 = 116

Hãy tính nhanh các tổng sau bằng cách làm tương tự như trên:

a) 996 + 45            

b) 37 + 198

Câu 33: Trang 17 - sgk toán 6 tập 1

Cho dãy số sau 1, 1, 2, 3, 5, 8, ...

Trong dãy số trên mỗi số (kể từ số thứ ba) bằng tổng của hai số liền trước. Hãy viết tiếp bốn số nữa vào dãy số.

Câu 36: Trang 19 - sgk toán 6 tập 1

Có thể tính nhẩm tích 45.6 bằng cách:

Áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

45.6 = 45.(2.3) = (45.2).3 = 90 .3 = 270

Áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

45.6 = (40+ 5).6 = 40.6 + 5.6 = 240 +30 = 270

a) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất kết hợp của phép nhân:

15.4;         25.12;         125.16

b) Hãy tính nhẩm bằng cách áp dụng tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng:

25.12;         34.11;         47.101

Câu 37: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Áp dụng tính chất a.(b - c) = a.b – a.c để tính nhẩm.

Ví dụ:

13.99 = 13.(100 - 1) = 13.100 - 13.1 = 1300 - 13 = 1287.

Hãy tính:    16.19;     46.99;     35.98

Câu 38: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Sử dụng máy tính bỏ túi:

Dùng máy tính bỏ túi để tính:

375.376;     624.625;     13.81.215

Câu 39: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Đố. Số 142857 có tính chất rất đặc biệt. Hãy nhân nó với mỗi số 2, 3, 4, 5, 6 em sẽ tìm được tính chất đăc biệt ấy.

Câu 40: Trang 20 - sgk toán 6 tập 1

Bình Ngô đại cáo ra đời năm nào?

Năm $\overline{abcd}$, Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại cáo tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến do Lê Lợi lãnh đạo chống quân Minh. Biết rằng $\overline{ab}$ là tổng số ngày trong hai tuần lễ, còn $\overline{cd}$ gấp đôi $\overline{ab}$ . Tính xem năm $\overline{abcd}$ là năm nào ?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 5: Phép cộng và phép nhân Trang 15 20 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận