Danh mục bài soạn

PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG 1: ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

CHƯƠNG 2: SỐ NGUYÊN

 

PHẦN HÌNH HỌC

CHƯƠNG 1: ĐOẠN THẲNG

Soạn toán 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Trang 107 110

Chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: Đường thẳng đi qua hai điểm. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 6 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Đường thẳng

  • Có một đường thẳng và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.
  • Tên đường thẳng được đặt bằng hai chữ cái thường.
  • Ví dụ: đường thẳng xy,  đường thẳng ab, ...

II. Đường thẳng trùng nhau, cắt nhau, song song

 Đường thẳng đi qua hai điểm

Từ hình vẽ, ta có:

  • Đường thẳng AB cắt đường thẳng AC tại A.

             => Đường thẳng AB và AC có duy nhất 1 điểm chung. Khi đó A gọi là giao điểm của AB và AC. Ký hiệu: $AB\cup AC$= { A }.

  • Đường thẳng xy và đường thẳng zt không có điểm chung nào.

             =>  Đường thẳng xy và đường thẳng zt song song với nhau. Ký hiệu: xy // zt.

Tổng quát

  • Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.
  • Hai đường thẳng phân biệt hoặc chỉ có một điểm chung hoặc không có điểm chung nào.

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 15: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Hướng dẫn giải câu 15 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Quan sát hình 21 và cho biết những nhận xét sau đúng hay sai:

a) Có nhiều đường "không thẳng" đi qua hai điểm A và B.

b) Chỉ có một đường thẳng đi qua hai điểm A và B.

Câu 16: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

a) Tại sao không nói "Hai điểm thẳng hàng"?

b) Cho ba điểm A, B, C trên trang giấy và một thước thẳng (không chia khoảng). Phải kiểm tra như thế nào để biết được ba điểm đó có thẳng hàng hay không?

Câu 16: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Câu 17: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Lấy bốn điểm A, B, C, D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có tất cả bao nhiêu đường thẳng? Đó là những đường thẳng nào?

Câu 18: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Lấy bốn điểm M, N, P, Q trong đó có ba điểm M, N, P thẳng hàng và điểm Q nằm ngoài đường thẳng trên. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Có bao nhiêu đường thẳng (phân biệt). Viết tên các đường thẳng đó.

Câu 19: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình 22 vào vở rồi tìm điểm Z trên đường thẳng $d_{1}$ và điểm T trên đường thẳng$d_{2}$ sao cho X, Z, T thẳng hàng và Y, Z, T thẳng hàng.

Hướng dẫn giải câu 19 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Câu 20: Trang 109 - sgk toán 6 tập 1

Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) M là giao điểm của hai đường thẳng p và q.

b) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại A, đường thẳng p cắt n tại B và cắt m tại C.

c) Đường thẳng MN và đường thẳng PQ cắt nhau tại O.

Câu 21: Trang 110 - sgk toán 6 tập 1

Xem hình 23 rồi điền vào chỗ trống:

Hướng dẫn giải câu 21 bài Đường thẳng đi qua hai điểm

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm Trang 107 110 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 6 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận