Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 2: Hàm số bậc nhất Trang 46 48

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học giới thiệu nội dung về: Hàm số bậc nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Định nghĩa

  • Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:
$y=ax+b (a \neq 0)$

Chú ý:

  • Khi $b=0$ => hàm số có dạng: $y=ax$.

II. Tính chất 

  • Hàm số đồng biến trên R <=> $a>0$
  • Hàm số nghịch biến trên R <=> $a<0$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 8: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số bậc nhất?

Hãy xác định các các hệ số a, b của chúng và xét xem hàm số bậc nhất này đồng biến hay nghịch biến?

a) $y = 1 – 5x$      

b) $y = -0,5x$

c) $y = \sqrt{2}(x - 1) + \sqrt{3}$        

d) $y = 2x^{2} + 3$

Bài tập 9: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất $y = (m - 2)x + 3$. Tìm các giá trị của m để hàm số:

a) Đồng biến.

b) Nghịch biến.

Bài tập 10: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Một hình chữ nhật có các kích thước là 20cm và 30cm. Người ta bớt mỗi kích thước của nó đi x (cm) được hình chữ nhật mới có chu vi là y (cm).

Hãy lập công thức tính y theo x.

Câu 11: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: $A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1)$.

Câu 12: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất $y = ax + 3$. Tìm hệ số a, biết rằng khi $x = 1$ thì $y = 2,5$.

Câu 13: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì mỗi hàm số sau là hàm số bậc nhất?

a) $y=\sqrt{5-m}(x-1)$

b) $y=\frac{m+1}{m-1}x+3,5$

Câu 14: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hàm số bậc nhất $y = (1 - \sqrt{5})x – 1$.

a) Hàm số trên là đồng biến hay nghịch biến trên R ? Vì sao?

b) Tính giá trị của y khi $x = 1 + \sqrt{5}$.

c) Tính giá trị của x khi $y = \sqrt{5}$.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 2: Hàm số bậc nhất Trang 46 48 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận