Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn Trang 117 119

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan tới đường tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .Hocthoi hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I.  Ba vị trí tương đối của hai đường tròn 

1.  Hai đường tròn cắt nhau

  • Hai đường tròn có hai điểm chung được gọi là hai đường tròn cắt nhau .
  • Hai điểm chung đó gọi là hai giao điểm .
  • Đoạn thẳng nối hai điểm đó gọi là dây cung .

 

 

2. Hai đường tròn tiếp xúc

  • Hai đường tròn chỉ có một điểm chung được gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau .
  • Điểm chung đó gọi là tiếp điểm .

 

 

3.  Hai đường tròn không giao nhau

  • Hai đường tròn không có điểm chung được gọi là hai đường tròn không giao nhau .

 

 

 

II. Tính chất đường nối tâm

Định lí

  • Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường nốii tâm là đường trung trực của dây chung .
  • Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 33: Trang 119 - sgk toán 9 tập 1

Trên hình 89 hai đường tròn tiếp xúc nhau tại A. Chứng minh rằng OC // O'D.Câu 34: Trang 119 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai đường tròn (O ; 20cm) và (O' ; 15cm) cắt nhau tại A và B. Tính đoạn nối tâm OO', biết rằng AB = 24cm. (Xét hai trường hợp: O và O' nằm khác phía đối với AB; O và O' nằm cùng phía đối với AB).


Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 7: Vị trí tương đối của hai đường tròn Trang 117 119 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận