Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 4

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Giải toán lớp 9 tập 1, giải bài Căn bậc hai trang 4 sgk toán 9 tập 1, để học tốt toán 9. Bài tập này sẽ giúp các em nắm vững được lý thuyết cũng như cách giải các bài tập của bài Căn bậc hai . Các bài giải được hướng dẫn đầy đủ, chi tiết và rõ ràng.

A. Tổng hợp lý thuyết

I.  Định nghĩa căn bậc hai số học 

Căn bậc hai số học

  • Căn bậc hai của một số a không âm là số x sao cho x= a.
  • Số dương a có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau .
  • Số dương kí hiệu là $ \sqrt{a}$ và số âm kí hiệu là $-\sqrt{a}$ .
  • Số 0 có đúng một căn bậc hai là chính số 0, ta viết $\sqrt{0}=0$ .

ĐỊNH NGHĨA

  • Với  số dương a, số $\sqrt{a}$ được gọi là căn bậc hai số học của a.
  • Số 0 cũng được gọi là căn bậc hai số học của 0.

Chú ý : Với a ≥ 0, ta có:

  • Nếu $x=\sqrt{a}$ thì x ≥ 0 và x = a .
  • Nếu x ≥ 0 và x = a thì $x=\sqrt{a}$ .
  • Ta viết   : $x=\sqrt{a}$ <=> x ≥ 0 và x = a .

II.  So sánh các căn bậc hai số học

Với hai số a và b không âm, nếu a < b thì $\sqrt{a}<\sqrt{b}$ .

Ta có thể chứng minh được  :  Với hai số a và b không âm, nếu $\sqrt{a}<\sqrt{b}$  thì a < b.

Như vậy ta có định lí sau đây .

ĐỊNH LÍ    

  •  Với hai số a , b không âm , ta có : $a<b<=> \sqrt{a}<\sqrt{b}$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Tìm căn bậc hai số học của mỗi số sau rồi suy ra căn bậc hai của chúng .

121;   144;   169;   225;  256;  324;   361;   400.

Bài tập 2: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

So sánh : 

a. 2 và $ \sqrt{3}$  

b. 6 và $ \sqrt{41}$   

c. 7 và $ \sqrt{47}$

Bài tập 3: Trang 6 - sgk toán 9 tập 1

Dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị gần đúng của nghiệm mỗi phương trình sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3) :

a.  $x^{2}=2$

b.  $x^{2}=3$

c.  $x^{2}=3,5$

d.  $x^{2}=4,12$

Bài tập 4: Trang 7 - sgk toán 9 tập 1

Tìm số x không âm, biết:

a.  $\sqrt{x}=15$

b.  $2\sqrt{x}=14$

c.  $\sqrt{x}<\sqrt{2}$

d.  $\sqrt{2x}<4$

Bài tập 5: Trang 7 - sgk toán 9 tập 1

Đố. Tính cạnh một hình vuông, biết diện tích của nó bằng diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 3,5m và chiều dài 14m.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 1: Căn bậc hai sgk Toán đại 9 tập 1 Trang 4 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận