Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài: Ôn tập chương II Trang 59 62

Chuyên mục: : Soạn toán 9 tập 1

Bài học tóm tắt toàn bộ kiến thức chương II: Hàm số bậc nhất. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

  • Hàm số bậc nhất là hàm số được cho bởi công thức:
$y=ax+b (a \neq 0)$
  • Hàm số đồng biến trên R <=> $a>0$
  • Hàm số nghịch biến trên R <=> $a<0$

Đồ thị hàm số $y=ax+b (a \neq 0)$ là một đường thẳng:

  • Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $b$.
  • Song song với đường thẳng $y=ax$ nếu $b \neq 0$.
  • Trùng với đường thẳng $y=ax$ nếu $b = 0$.

Cho hai đường thẳng $y=ax+b$ và $y=a'x+b'$ ($a,a' \neq 0$):

  • Hai đường thẳng song song <=> $\left\{\begin{matrix}a=a' & \\ b\neq b' & \end{matrix}\right.$
  • Hai đường thẳng trùng nhau <=> $\left\{\begin{matrix}a=a' & \\ b = b' & \end{matrix}\right.$
  • Hai đường thẳng cắt nhau <=> $a \neq a'$

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 32: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

a) Với những giá trị nào của m thì hàm số bậc nhất $y = (m – 1)x + 3$ đồng biến?

b) Với những giá trị nào của k thì hàm số bậc nhất $y = (5 – k)x + 1$ nghịch biến?

Câu 33: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Với những giá trị nào của m thì đồ thị các hàm số $y = 2x + (3 + m)$ và $y = 3x + (5 – m)$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung?

Câu 34: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Tìm giá trị của a để hai đường thẳng $y = (a – 1)x + 2 (a ≠ 1)$ và $y = (3 – a)x + 1 (a ≠ 3)$ song song với nhau.

Câu 35: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Xác định k và m để hai đường thẳng sau đây trùng nhau:

$y = kx + (m – 2) (k ≠ 0)$        

$y = (5 – k)x + (4 – m) (k ≠ 5)$

Câu 36: Trang 61 - sgk toán 9 tập 1

Cho hai hàm số bậc nhất $y = ( k + 1)x + 3$ và $y = (3 – 2k)x + 1$.

a) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song với nhau?

b) Với giá trị nào của k thì đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng cắt nhau?

c) Hai đường thẳng nói trên có thể trùng nhau được không? Vì sao?

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài: Ôn tập chương II Trang 59 62 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận