Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 3: Bảng lượng giác Trang 77 84

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học dưới đây sẽ giới thiệu về bảng lượng giác cũng như cách sử dụng nhằm giúp các bạn học sinh dễ dàng hơn trong việc vận dụng để giải quyết các bài toán lượng giác.Hocthoi hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Cấu tạo bảng lượng giác

II. Cách sử dụng

1. Tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn cho trước

  • Bước 1 : Tra số độ ở cột 1 đối với sin và tang ( cột 13 đối với côsin và côtang ) .
  • Bước 2 : Tra số phút ở hàng 1 đối với sin và tang ( hàng cuối đối với côsin và côtang ) .
  • Bước 3 : Lấy giá trị tại giao của hàng ghi số độ và cột ghi số phút .

Ví dụ minh họa 1:

Tìm  $\sin 26^{\circ}30{}'$ ; $\sin 26^{\circ}36{}'$ .

Hướng dẫn giải :

Khi tra bảng và thực hiện theo 3 bước như trên , ta sẽ có kết quả như sau :

Vậy  $26^{\circ}30{}'\approx 0,4462$ .

         $\sin 26^{\circ}36{}'\approx 0,4478$ .

Ví dụ minh họa 2:

Tìm $\cos 33^{\circ}14{}'$.

Hướng dẫn giải :

Khi tra bảng và thực hiện theo 3 bước như trên , ta sẽ có kết quả như sau :

Vậy $\cos 33^{\circ}14{}'\approx 0,8368-0,0003=0,8365$ .

Ví dụ minh họa 3:

Tìm $\tan 52^{\circ}18{}'$ .

Hướng dẫn giải :

Khi tra bảng và thực hiện theo 3 bước như trên , ta sẽ có kết quả như sau :

Vậy $\tan 52^{\circ}18{}'\approx 1,2938$ .

Ví dụ minh họa 4:

Tìm $\cot 8^{\circ}32{}'$ .

Hướng dẫn giải :

Khi tra bảng và thực hiện theo 3 bước như trên , ta sẽ có kết quả như sau :

Vậy $\cot 8^{\circ}32{}'\approx 6,665$ .

2.  Tìm số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó 

Ví dụ minh họa 5:

Tìm góc nhọn $\alpha $ ( làm tròn đến phút ) , biết $\sin \alpha =0,7218$ .

Hướng dẫn giải :

Khi tra bảng và thực hiện theo 3 bước như trên , ta sẽ có kết quả như sau :

Lưu ý : Đây là bài toán ngược với bài toán trên , do vậy ta sẽ lấy ngược lại giá trị từ bảng .

Vậy $\sin \alpha =0,7218=> \alpha \approx 46^{\circ}12{}'$ .

Chú thích :

  • Với nhứng bài toán đi tìm số đo góc nhọn biết biết $\cos ,\tan ,\cot $ , ta làm tương tự ví dụ minh họa trên .
  • Ngoài ra , để thao tác nhanh bài toán này , các bạn có thể sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện tính toán như sau :

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 18: Trang 83 - sgk toán 9 tập 1 

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn tới chữ số thập phân thứ tư) :
a.  
$\sin 40^{\circ}12{}'$

b.  $\cos 52^{\circ}54{}'$

c.  $\tan 63^{\circ}36{}'$

d.  $\cot 25^{\circ}18{}'$

Câu 19: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm số đo của góc nhọn x (làm tròn đến phút), biết rằng :

a.  $\sin x=0,2368$

b.  $\cos x=0,6224$

c.  $\tan x=2,154$

d.  $\cot x=3,251$

Câu 20: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác (có sử dụng phần hiệu chỉnh) hoặc máy tính bỏ túi, hãy tìm các tỉ số lượng giác sau (làm tròn đến chữ số thập phân thứ tư) :

a.  $\sin  70^{\circ}13{}'$

b.  $ \cos 25^{\circ}32{}'$

c.  $ \tan  43^{\circ}10{}'$

d.  $ \cot  32^{\circ}15{}'$

Câu 21: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Dùng bảng lượng giác hoặc máy tính bỏ túi để tìm góc nhọn x (làm tròn kết quả đến độ), biết rằng : 

a.  $\sin x=0,3495$

b.  $\cos x=0,5427$

c.  $\tan x=1,5142$

d.  $\cot x=3,163$

Câu 22: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a.  $\sin 20^{\circ}$ và $\sin 70^{\circ}$

b.  $\cos 25^{\circ}$ và $\cos 63^{\circ}15{}'$

c.  $\tan 73^{\circ}20{}'$ và $\tan 45^{\circ}$

d.  $\cot 2^{\circ}$ và $\cot 37^{\circ}40{}'$

Câu 23: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.  $\frac{\sin 25^{\circ}}{\cos 65^{\circ}}$

b.  $\tan 58^{\circ}-\cot 32^{\circ}$

Câu 24: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

Sắp xếp các tỉ số lượng giác sau theo thứ tự tăng dần :

a.  $\sin 78^{\circ},\cos 14^{\circ},\sin 47^{\circ},\cos 87^{\circ}$

b.  $\tan 73^{\circ},\cot 25^{\circ},\tan 62^{\circ},\cot 38^{\circ}$

Câu 25: Trang 84 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a.  $\tan 25^{\circ}$ và $\sin  25^{\circ}$

b.  $\cot  32^{\circ}$ và $\cos  32^{\circ}$

c.  $\tan  45^{\circ}$ và $\cos  45^{\circ}$

d.  $\cot  60^{\circ}$ và $\sin  30^{\circ}$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 3: Bảng lượng giác Trang 77 84 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận