Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 9: Căn bậc ba Trang 34 36

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Ở những bài trước,các bạn đã được làm quen với Căn bậc hai của một số, một biểu thức .Với bài giảng lần này, Hocthoi xin giới thiệu bài học" Căn bậc ba ".Các bạn hãy tìm hiểu để xam giữa chúng có gì khác nhau và sự khác biệt đó là gì nhé !Chúng tôi hi vọng rằng với những bài học bổ ích sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Khái niệm căn bậc ba

Định nghĩa : 

  • Căn bậc ba của một số a là số x sao cho $x^{3}=a$
  • Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $\sqrt[3]{a}$
  • Mỗi số a đều có duy nhất một căn bậc ba .
  • Chú ý :  $(\sqrt[3]{a})^{3}=a$

Tính chất : 

  • $a<b<=> \sqrt[3]{a}<\sqrt[3]{b}$
  • $\sqrt[3]{ab}=\sqrt[3]{a}.\sqrt[3]{b}$
  • Với $b\neq 0$ , ta có : $\sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}$

II.  Một số quy tắc khác :

  • $a\sqrt[3]{b}=\sqrt[3]{a^{3}b}$
  • $\sqrt[3]{\frac{a}{b}}=\frac{\sqrt[3]{ab^{2}}}{b}$
  • Áp dụng : $(A\pm B)(A^{2}\pm AB\pm B^{2})=A^{3}+ B^{3}$ , ta có :  $\left ( \sqrt[3]{a}\pm \sqrt[3]{b} \right )\left ( \sqrt[3]{a^{2}}\pm \sqrt[3]{ab}+\sqrt[3]{b^{2}} \right )=\left ( \sqrt[3]{a} \right )^{3}\pm \left ( \sqrt[3]{b} \right )^{3}=a\pm b$

 

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 67: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

Hãy tìm :

$\sqrt[3]{512}$ ;  $\sqrt[3]{-729}$ ;  $\sqrt[3]{0,064}$ ;  $\sqrt[3]{-0,216}$ ;  $\sqrt[3]{-0,008}$

Câu 68: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

Tính :

a.  $\sqrt[3]{27}-\sqrt[3]{-8}-\sqrt[3]{125}$

b.  $\frac{\sqrt[3]{135}}{\sqrt[3]{5}}-\sqrt[3]{54}.\sqrt[3]{4}$

Câu 69: Trang 36 - sgk toán 9 tập 1

So sánh :

a.  5 và $\sqrt[3]{123}$

b.  $5\sqrt[3]{6}$ và $6\sqrt[3]{5}$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 9: Căn bậc ba Trang 34 36 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận