Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b Trang 49 52

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học giới thiệu nội dung về: Đồ thị của hàm số y = ax + b. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Tổng quát đồ thị hàm số $y=ax+b (a \neq 0)$

Đồ thị hàm số $y=ax+b (a \neq 0)$ là một đường thẳng:

  • Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng $b$.
  • Song song với đường thẳng $y=ax$ nếu $b \neq 0$.
  • Trùng với đường thẳng $y=ax$ nếu $b = 0$.

II. Cách vẽ đồ thị hàm số $y=ax+b (a \neq 0)$ 

TH1: Khi $b=0$

  • Hàm số $y=ax+b <=> y=ax$

          => Đồ thị là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0;0) và điểm A(1;a).

TH2: Khi $b \neq 0$

Ta cần xác định hai điểm phân biệt bất kì thuộc đồ thị.

  • Bước 1: Cho $x=0 => y = b $. Ta được điểm $P(0;b) \in Oy$.

                        Cho $y=0 => x=-\frac{b}{a}$. Ta được $Q(-\frac{b}{a};0)\in 0x$.

  • Bước 2: Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm P và Q, ta được đồ thị của hàm số $y=ax+b$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 15: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số $y = 2x$; $y = 2x + 5$; y=-$\frac{2}{3}x$ và y=-$\frac{2}{3}x$+$5$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Bốn đường thẳng trên cắt nhau tạo thành tứ giác OABC (O là gốc tọa độ). Tứ giác OABC có phải là hình bình hành không ? Vì sao ?

Câu 16: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số $y = x$ và $y = 2x + 2$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Gọi A là giao điểm của hai đồ thị nói trên, tìm tọa độ điểm A.

c) Vẽ qua điểm $B(0; 2)$ một đường thẳng song song với trục Ox, cắt đường thẳng $y = x$ tại điểm C.

Tìm tọa độ điểm C rồi tính diện tích tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Câu 17: Trang 51 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số $y = x + 1$ và $y = -x +3$ trên cùng một mặt phẳng tọa độ.

b) Hai đường thẳng $y = x + 1$ và $y = -x + 3$ cắt nhau tại C và cắt trục Ox theo thứ tự A và B. Tìm tọa độ các điểm A, B, C.

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Câu 18: Trang 52 - sgk toán 9 tập 1

a) Biết rằng với $x = 4$ thì hàm số$ y = 3x + b$ có giá trị là 11. Tìm b. Vẽ đồ thị của hàm số với giá trị B vừa tìm được.

b) Biết rằng đồ thị của hàm số $y = ax + 5$ đi qua điểm A(-1; 3). Tìm a. Vẽ đồ thị hàm số với giá trị a tìm được.

Câu 19: Trang 52 - sgk toán 9 tập 1

Hướng dẫn giải câu 19 Luyện tập Đồ thị của hàm số y = ax + b

Đồ thị của hàm số $y = \sqrt{3}x + \sqrt{3}$ được vẽ bằng compa và thước thẳng (h.8).

Hãy thực hiện cách vẽ đó rồi nêu lại cách thực hiện.

Áp dụng: Vẽ đồ thị của hàm số $y = \sqrt{5} x + \sqrt{5}$ bằng compa và thước thẳng.

Hướng dẫn: Tìm điểm trên trục tung có tung độ bằng $\sqrt{5}$.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 3: Đồ thị của hàm số y = ax + b Trang 49 52 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận