Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Trang 113 116

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học với các lý thuyết vô cùng thú vị liên quan những tính chất của đường tiếp tuyến trong hình tròn cùng với những bài toán thực tiễn kích thích trí tưởng tượng và sức sáng tạo phong phú .Hocthoi hi vong sẽ là nguồn tài liệu hữu ích cho các bạn học sinh thân yêu !

A. Tổng quan lý thuyết

I. Định lí về hai tiếp tuyến cắt nhau

Định lí

 • Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì :
  • Điểm đó cách đều hai tiếp điểm .
  • Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tạo bởi hai tiếp tuyến .
  • Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm .

 

II. Đường tròn nội tiếp tam giác

 • Đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của một tam giác gọi là đường tròn nội tiếp tam giác .
 • Khi đó , tam giác gọi là ngoại tiếp đường tròn .

 

 

 

 

III. Đường tròn bàng tiếp tam giác

 • Đường tròn tiếp xúc với một cạnh của một  tam giác và tiếp xúc với các phần kéo dài của hai cạnh kia gọi là đường tròn bàng tiếp tam giác .
 • Với một tam giác , có ba đường tròn bàng tiếp .

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 26: Trang 115 - sgk Toán 9 tập 1

Cho đường tròn (O), điểm A nằm bên ngoài đường tròn. Kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm).

a.  Chứng minh rằng OA vuông góc với BC.

b.  Vẽ đường kính CD. Chứng minh rằng BD // AO.

c.  Tính độ dài các cạnh của tam giác ABC; biết OB=2cm, OA=4cm .

Câu 27: Trang 115 - sgk Toán 9 tập 1

Từ một điểm A nằm bên ngoài đường tròn (O), kẻ các tiếp tuyến AB, AC với đường tròn (B, C là các tiếp điểm). Qua điểm M thuộc cung nhỏ BC, kẻ tiếp tuyến với đường tròn O, nó cắt các tiếp tuyến AB và AC theo thứ tự ở D và E. Chứng minh rằng chu vi tam giác ADE bằng 2AB.

Câu 28: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm trên đường nào ?

Câu 29: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho góc xAy khác góc bẹt, điểm B thuộc Ax. Hãy dựng đường tròn (O) tiếp xúc với Ax tại B và tiếp xúc với Ay.

Câu 30: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính AB (đường kính của một đường tròn chia đường tròn đó thành hai nửa đường tròn). Gọi Ax, By là các tia vuông góc với AB (Ax, By và nửa đường tròn thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ AB). Qua điểm M thuộc nửa đường tròn (M khác A và B), kẻ tiếp tuyến với nửa đường tròn, nó cắt Ax và By theo thứ tự ở C và D.

Chứng minh rằng :

a.  $\widehat{COD}=90^{\circ}$ .

b.  CD = AC + BD .

c.  Tích AC.BD không đổi khi điểm M di chuyển trên nửa đường tròn.

Câu 31: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Trên hình 82, tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn (O).

a. Chứng minh rằng :   2AD=AB+AC-BC.

b.  Tìm các hệ thức tương tự hệ thức ở câu a).

Câu 32: Trang 116 - sgk Toán 9 tập 1

Cho tam giác đều ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính 1cm. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A.  $6cm^{2}$

B.  $\sqrt{3}cm^{2}$

C.  $\frac{3\sqrt{3}}{4}cm^{2}$

D.  $3\sqrt{3}cm^{2}$

Hãy chọn câu trả lời đúng.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 6: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau Trang 113 116 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận