Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Soạn toán 9 bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b Trang 55 59

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1

Bài học giới thiệu nội dung về: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

Các đường thẳng cùng hệ số $a$ ( $a$ là hệ số của $x$) thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau.

  • Khi $a>0$ => Góc tạo bởi đường thẳng $y=ax+b$ và trục Ox là góc nhọn.

                                 Hệ số $a$ càng lớn thì góc càng lớn nhưng luôn nhỏ hơn $90^{\circ}$.

  • Khi $a>0$ => Góc tạo bởi đường thẳng $y=ax+b$ và trục Ox là góc tù.

                                 Hệ số $a$ càng lớn thì góc càng lớn nhưng luôn nhỏ hơn $180^{\circ}$.

==> Kết luận: $a$ gọi là hệ số góc của đường thẳng $y=ax+b$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 27: Trang 58 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số bậc nhất $y = ax + 3$.

a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 6).

b) Vẽ đồ thị của hàm số.

Câu 28: Trang 58 - sgk toán 9 tập 1

Cho hàm số $y = -2x + 3$

a) Vẽ đồ thị của hàm số.

b) Tính góc tạo bởi đường thẳng $y = -2x + 3$ và trục Ox (làm tròn đến phút).

Câu 29: Trang 59 - sgk toán 9 tập 1

Xác định hàm số bậc nhất $y = ax + b$ trong mỗi trường hợp sau:

a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.

b) a = 3 và đồ thị của hàm số đi qua điểm A(2; 2).

c) Đồ thị của hàm số song song với đường thẳng $y = \sqrt{3}x$ và đi qua điểm $B(1; \sqrt{3} + 5 )$.

Câu 30: Trang 59 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ trên cùng một mặt phẳng tọa độ đồ thị của các hàm số sau: $y=\frac{1}{2}x+2$ và $y=-x+2$

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng trên với trục hoành theo thứ tự là A, B và gọi giao điểm của hai đường thẳng đó là C.

Tính các góc của tam giác ABC (làm tròn đến độ)

c) Tính chu vi và diện tích của tam giác ABC (đơn vị đo trên các trục tọa độ là xentimet).

Câu 31: Trang 59 - sgk toán 9 tập 1

a) Vẽ đồ thị của các hàm số : $y=x+1; y=\frac{1}{\sqrt{3}}x+\sqrt{3}; y=\sqrt{3}x-\sqrt{3}$

b) Gọi $\alpha ,\beta ,\gamma $ lần lượt là các góc tạo bởi các đường thẳng trên trục Ox.

Chứng minh rằng: $\tan \alpha =1 ; \tan \beta =\frac{1}{\sqrt{3}} ; \tan \gamma =\sqrt{3}$

Tính số đo các góc $\alpha ,\beta ,\gamma $.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 5: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b Trang 55 59 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận