Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

CHƯƠNG 1: HÊ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

CHƯƠNG 2: ĐƯỜNG TRÒN

CHƯƠNG 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

Giải toán 9 tập 1: Bài tập 11 trang 48

Câu 11: Trang 48 - sgk toán 9 tập 1

Hãy biểu biễn các điểm sau trên mặt phẳng tọa độ: $A(-3; 0), B(-1; 1), C(0; 3), D(1; 1), E(3; 0), E(3; 0), F(1; -1), G(0; -3), H(-1; -1)$.

Cách làm cho bạn:

Các điểm biểu diễn như sau:

Hướng dẫn giải câu 11 Luyện tập Hàm số bậc nhất

Xem các câu khác trong bài

Các bài soạn khác

Giải các môn học khác

Bình luận