Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Đây là kiến thức mới trong chương trình lớp 7 với việc làm quen với một tập số Q-số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu những bài học bổ ích nhất theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Định nghĩa

  • Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a,b\in Z,b\neq 0$ .
  • Ký hiệu : Q

Ví dụ:    $-6=\frac{-6}{1}$

II.  So sánh hai số hữu tỉ

  • Với hai số hữu tỉ bất kì x, y ta luôn có : hoặc x = y hặc x < y hoặc x > y .Ta có thể so sánh hai số hữu tỉ bằng cách viết chúng dưới dạng phân số rồi so sánh hai phân số đó.

Ví dụ:    So sánh hai số hữu tỉ -1,2 và $\frac{-1}{6}$

Hướng dẫn giải:

Ta có : $-1,2=\frac{-12}{10}=\frac{-6}{5}$

So sánh:  $\frac{-6}{5}$ và $\frac{-1}{6}$

  • $\frac{-6}{5}=\frac{-36}{30}$
  • $\frac{-1}{6}=\frac{-5}{30}$

=>  $\frac{-5}{30}>\frac{-36}{30}$

Vậy $\frac{-1}{6}$ > $\frac{-6}{5}$ hay  $\frac{-1}{6}$ > -1,2 .

Lưu ý :

  • Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương.
  • Số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.
  • Số hữu tỉ 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 7 - sgk toán 7 tập 1

Điền kí hiệu ($\in ,\notin ,\subset $) thích hợp vào ô vuông.

$-3 ... N$

$-3 ... Z$

$-3 ... Q$

$\frac{-2}{3} ... Z$

$\frac{-2}{3} ... Q$

$N ... Z ... Q$

Bài tập 2: Trang 7 - sgk toán 7 tập 1

Trong các phân số sau, những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ $\frac{3}{-4}$ :

$\frac{-12}{15}$  ;  $\frac{-15}{20}$  ; $\frac{24}{-32}$  ; $\frac{-20}{28}$  ; $\frac{-27}{36}$

Bài tập 3: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh các số hữu tỉ :

a.  $x=\frac{2}{-7}$ và $y=\frac{-3}{11}$

b.  $x=\frac{-213}{300}$ và $y=\frac{18}{-25}$

c.  $x=-0,75$ và $y=\frac{-3}{4}$

Bài tập 4: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

So sánh số hữu tỉ $\frac{a}{b}$ ( a,b ∈ Z, b # 0) với số 0 khi a, b cùng dấu và khi a, b khác dấu.

Bài tập 5: Trang 8 - sgk toán 7 tập 1

Giả sử  $x=\frac{a}{m},y=\frac{b}{m}$ ( $a,b,m\in Z;m>0$ ) và x < y. Hãy chứng tỏ rằng nếu chọn $z=\frac{a+b}{2m}$  thì ta có x < z < y.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ trang 4 8 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận