Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Trang 88 89

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

I. Góc so le trong. Góc đồng vị

 Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1.  Góc so le trong

Các cặp góc so le trong là :

 • $\widehat{A_{1}}$ và  $\widehat{B_{3}}$.
 • $\widehat{A_{4}}$ và  $\widehat{B_{2}}$.

2.  Góc đồng vị

Các cặp góc đồng vị là :

 • $\widehat{A_{1}}$ và  $\widehat{B_{1}}$.
 • $\widehat{A_{2}}$ và  $\widehat{B_{2}}$.
 • $\widehat{A_{3}}$ và  $\widehat{B_{3}}$.
 • $\widehat{A_{4}}$ và  $\widehat{B_{4}}$.

II.  Tính chất

 • Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì :
  • Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.
  • Hai góc đồng vị bằng nhau.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 21: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Xem hình bên rồi điền vào chỗ trồng (...) trong các câu sau:

Hướng dẫn giải câu 21 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

a)  $\widehat{IPO}$ và $\widehat{POR}$ là một cặp góc...

b)  $\widehat{OPI}$ và $\widehat{TNO}$ là một cặp góc...

c)  $\widehat{PIO}$ và $\widehat{NTO}$ là một cặp góc...

d)  $\widehat{OPR}$ và $\widehat{POI}$ là một cặp góc...

Câu 22: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ lại hình 15.

Hướng dẫn giải câu 22 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

b) Ghi tiếp số đo ứng với các góc còn lại.

c) Cặp góc $\widehat{A_{1}}$ , $\widehat{B_{2}}$ và cặp góc $\widehat{A_{4}}$, $\widehat{B_{3}}$ được gọi là hai cặp góc trong cùng phía.

Tính :

$\widehat{A_{1}}+ \widehat{B_{2}}$;  $\widehat{A_{4}}+ \widehat{B_{3}}$

Câu 23: trang 89 - sgk toán 7 tập 1

Hãy nêu hình ảnh của các cặp góc so le trong và các cặp góc đồng vị trong thực tế.

Hướng dẫn giải câu 23 bài Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 3: Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng Trang 88 89 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận