Danh mục môn học

Pages

Soạn tiếng Anh 7 - hocthoi.net

Soạn tất cả các bài học, bài tập trong sách tiếng Anh 7 - chương trình sách giáo khoa. Các em học sinh xem để nắm tốt kiến thức hơn. Kéo xuống dưới sẽ có đầy đủ các bài học để xem. Cách giải dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hocthoi tiếng Anh 7

 

Unit 2: Personal information

Unit 3: At home

Unit 4: At school

Unit 6: After school

Unit 7: The world of work

Unit 8: Places

Unit 9: At home and away

Unit 10: Health and Hygiene

Unit 11: Keep fit, stay healthy

Unit 12: Let's eat

Unit 13: Activities

Unit 14: Freetime fun

Unit 15: Going out

Unit 16: People and places