Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 7: Định lí sgk Trang 99 102

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: định lí . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

Khái niệm

  • Định lí là một khẳng định suy ra từ những khẳng định được coi là đúng.
  • Chứng minh định lí là dùng lập luận để từ giả thiết suy ra kết luận.
  • Cách trình bày :   Định lí

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 49: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

Hãy chỉ ra giả thiết và kết luận các định lí sau:

a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho một góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song.

b) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau.

Câu 50: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

a) Hãy viết kết luận của định lí sau bằng cách điền vào chỗ trống Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì.

b) Vẽ hình minh họa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng cách kí hiệu.

Câu 51: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

a) Hãy viết định lí nói về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song.

b) Vẽ hình minh hoa định lí đó và viết giả thiết kết luận bằng kí hiệu.

Câu 52: trang 101 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 52 Luyện tập Định lí

Xem hình 36, hãy điền vào chỗ trống (...) để chứng minh định lí: "Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau"

    GT: .....

    KL: .....

 

 

Hướng dẫn giải câu 52 Luyện tập Định lí

Câu 53: trang 102 - sgk toán 7 tập 1

Cho định lí: "Nếu hai đường thẳng xx', yy' cắt nhau tại O và góc xOy vuông thì các góc yOx', x'Oy', x'Oy', y'Ox đều là góc vuông".

a) Hãy vẽ hình

b) Viết giả thiết và kết luận của định lí

c) Điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Hướng dẫn giải câu 53 Luyện tập Định lí

d)  Hãy trình bày lại chứng minh một cách ngắn gọn hơn.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 7: Định lí sgk Trang 99 102 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận