Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Trang 83 87

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: hai đường thẳng vuông góc. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Định nghĩa

  • Hai đường thẳng xx' và yy' cắt nhau và trong các góc tạo thành có một góc vuông được gọi là hai đường thẳng vuông góc.
  • Ký hiệu : $xx'\perp yy'$

 

II. Vẽ hai đường thẳng vuông góc

Tính chất

  • Có một và chỉ một đường thẳng a' đi qua điểm O và vuông góc với đường thẳng a cho trước.

III. Đường trung trực của đoạn thẳng

  • Đường thẳng vuông góc với một đoạn thẳng tại trung điểm của nó được gọi là đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 11: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng vuông góc với nhau là hai đường thẳng ...

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được ký hiệu là ...

c) Cho trước một điểm A và đường thẳng d. ...đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d.

Câu 12: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Trong hai câu sau, câu nào đúng? câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ.

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau.

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc.

Câu 14: trang 86 - sgk toán 7 tập 1

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Câu 15: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình a). Gấp giấy như hình b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp gấp zt (hình c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ các hoạt động trên.

Câu 16: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke.

Gợi ý: Xem hình vẽ sau:

Câu 17: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Câu 18: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Vẽ góc xOy có số đo bằng $45^{\circ}$. Lất điểm A bất kì nằm  trong góc xOy. Vẽ qua A đường thẳng $d_{1}$ vuông góc với tia Ox tại B. Vẽ qua A đường thẳng $d_{2}$ vuông góc với tia Oy tại C.

Câu 19: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ lại hình bên và nói rõ trình tự vẽ hình.

Chú ý: Có thể vẽ hình theo nhiều trình tự khác nhau.

Câu 20: trang 87 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mối đoạn thẳng ấy.

(Vẽ hình trong hai trường hợp: ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ba điểm A, B, C thẳng hàng).

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 2: Hai đường thẳng vuông góc Trang 83 87 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận