Danh mục môn học

Pages

Soạn tiếng anh 7 - mới - hocthoi.net

Soạn tất cả các bài học, bài tập trong sách tiếng anh 7 - mới - chương trình sách giáo khoa. Các em học sinh xem để nắm tốt kiến thức hơn. Kéo xuống dưới sẽ có đầy đủ các bài học để xem. Cách giải dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hocthoi tiếng anh 7 - mới

Tiếng anh 7 tập 1 - mới

UNIT 1: MY HOBBIES

UNIT 2: HEALTH

UNIT 3: COMMUNITY SERVICE

UNIT 4: MUSIC AND ARTS

UNIT 5: VIETNAMESE FOOD AND DRINK

UNIT 6: THE FIRST UNIVERSITY IN VIET NAM

Tiếng anh 7 tập 2 mới

UNIT 7: TRAFFIC

UNIT 8: FILMS

UNIT 9: FESTIVALS AROUND THE WORLD

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

UNIT 12: AN OVERCROWDED WORLD