Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Trang 90 92

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: hai đường thẳng song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Định nghĩa

  • Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
  • Hai đường thẳng phân biệt thì hoặc cắt nhau hoặc song song.

II.  Dấu hiệu nhận biết

Tính chất

  • Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau ( hoặc một cặp góc đồng vị bằng nhau ) thì a và b song song với nhau.

III.  Cách vẽ

 Hai đường thẳng song song

 

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 24: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Điền vào chỗ trống (...) trong các phát biểu sau:

a) Hai đường thẳng a, b song song với nhau được kí hiệu là ...

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì ...

Câu 25: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Câu 26: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng $120^{\circ}$. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Câu 27: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Câu 28: trang 91 - sgk toán 7 tập 1

Vẽ hai đường thẳng xx', yy' sao cho xx' // yy'.

Câu 29: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x' // Ox, O'y' // Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

Câu 30: trang 92 - sgk toán 7 tập 1

Đố. Nhìn xem hai đường thẳng m, n ở hình 20a hai đường thẳng p, q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Hướng dẫn giải câu 30 Luyện tập Hai đường thẳng song song

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 4: Hai đường thẳng song song sgk Trang 90 92 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận