Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Trang 96 99

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học này trình bày nội dung: từ vuông góc đến song song . Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 7 tập 1, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Quan hệ giữa tính vuông góc với tính song song

 Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia.

 

II.  Ba đường thẳng song song

 Từ vuông góc đến song song

Tính chất

  • Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.
  • Khi đó người ta nói ba đường thẳng đó song song với nhau.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 40: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 40 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 29. Hãy điền vào chỗ trống :

Nếu a ⊥ c và b ⊥ c thì ...

Nếu a // b và c ⊥ a thì ...

Câu 41: trang 97 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 41 bài Từ vuông góc đến song song

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống:

Nếu a // b và a // c thì ...

 

Câu 42: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a .

b) Vẽ b ⊥ c. Hỏi a có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Câu 43: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ c ⊥ a.

b) Vẽ b // a. Hỏi c có vuông góc với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời.

Câu 44: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ a // b.

b) Vẽ c // a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao ?

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời .

Câu 45: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//d'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

- Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

Câu 46: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 46 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Xem hình 31:

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Câu 47: trang 98 - sgk toán 7 tập 1

Hướng dẫn giải câu 47 Luyện tập Từ vuông góc đến song song

Ở hình 32 biết a // b, góc$\widehat{A}=90^{\circ}$, $\widehat{C}=130^{\circ}$.

Tính góc B, góc D.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 6: Từ vuông góc đến song song sgk Trang 96 99 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận