Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học với nội dung cộng,trừ số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Cộng, trừ hai số hữu tỉ

Với $x=\frac{a}{m},y=\frac{b}{m}$ ( $a,b,m\in Z;m>0$ ), ta có :

  • $x+y=\frac{a}{m}+\frac{b}{m}=\frac{a+b}{m}$ 
  • $x+y=\frac{a}{m}-\frac{b}{m}=\frac{a-b}{m}$ 

Ví dụ:  Tính:

a.  $\frac{-2}{3}+\frac{1}{4}=?$

b.  $\frac{2}{5}-\frac{-1}{3}=?$

Hướng dẫn giải:

Ta có :

a.  $\frac{-2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{-8}{12}+\frac{3}{12}=\frac{-8+3}{12}=\frac{-5}{12}$

Vậy $\frac{-2}{3}+\frac{1}{4}=\frac{-5}{12}$

b.  $\frac{2}{5}-\frac{-1}{3}=\frac{6}{15}-\frac{-5}{15}=\frac{6-(-5)}{15}=\frac{11}{15}$

Vậy $\frac{2}{5}-\frac{-1}{3}=\frac{11}{15}$

II.  Quy tắc chuyển vế

  • Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.
  • Với mọi $x,y,z\in Q$ :  $x+y=z=>x=z-y $

Chú ý : 

  • Trong Q, ta cũng có những tổng đại số, trong đó có thể đổi chỗ các số hạng , đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý như các tổng đại số trong Z.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 6: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Tính:

a.  $\frac{-1}{21}+\frac{-1}{28}$

b.  $\frac{-8}{18}-\frac{15}{27}$

c.  $\frac{-5}{12}+0,75$

d.  $3,5-(-\frac{2}{7})$

Bài tập 7: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ $\frac{-5}{16}$ dưới các dạng sau đây:

a)  $\frac{-5}{16}$ là tổng của hai số hữu tỉ âm . Ví dụ:  $\frac{-5}{16}=\frac{-1}{8}+\frac{-3}{16}$

b)  $\frac{-5}{16}$  là hiệu của hai số hữu tỉ dương. Ví dụ: $\frac{-5}{16}=1-\frac{21}{16}$

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

Bài tập 8: trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Tính:

a.  $\frac{3}{7}+(-\frac{5}{2})+(-\frac{3}{5})$

b.  $(-\frac{4}{3}+(-\frac{2}{5})+(-\frac{3}{2})$

c.  $\frac{4}{5}-(-\frac{2}{7})-\frac{7}{10}$

d.  $\frac{2}{3}-\left [ (-\frac{7}{4})-(\frac{1}{2}+\frac{3}{8}) \right ]$

Bài tập 9: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Tìm x , biết : 

a.  $x+\frac{1}{3}=\frac{3}{4}$

b.  $x-\frac{2}{5}=\frac{5}{7}$

c.  $-x-\frac{2}{3}=-\frac{6}{7}$

d.  $\frac{4}{7}-x=\frac{1}{3}$

Bài tập 10: Trang 10 - sgk toán 7 tập 1

Cho biểu thức:   $A=(6-\frac{2}{3}+\frac{1}{2})-(5+\frac{5}{3}-\frac{3}{2})-(3-\frac{7}{3}+\frac{5}{2})$

Hãy tính giá trị của A theo hai cách :

Cách 1: Trước hết tính giá trị của từng biểu thức trong ngoặc.

Cách 2: Bỏ dấu ngoặc rồi nhóm các số hạng thích hợp.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ Trang 8 10 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận