Danh mục bài soạn

Phần 1: Đại số

CHƯƠNG 1: SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

Soạn toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13

Chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1

Bài học với nội dung nhân, chia số hữu tỉ.Và để giúp các bạn làm quen cũng như nắm chắc nội dung bài học , Hocthoi xin giới thiệu bài học bổ ích theo chương trình cơ bản .Hi vọng sẽ là nguồn tài liệu tham khảo hữu ích !

A.  Tổng hợp kiến thức

I.  Nhân hai số hữu tỉ

Với  $x=\frac{a}{b};y=\frac{c}{d}$, ta có :

  • $x.y=\frac{a}{b}.\frac{c}{d}=\frac{a.c}{b.d}$

Ví dụ:  Tính :

$\frac{2}{5}.\frac{-1}{3}=?$

Hướng dẫn giải:

$\frac{2}{5}.\frac{-1}{3}=\frac{2.(-1)}{5.3}=\frac{-2}{15}$

II.  Chia hai số hữu tỉ

Với  $x=\frac{a}{b};y=\frac{c}{d}$  ( $y\neq 0$ ), ta có :

  • $x:y=\frac{a}{b}:\frac{c}{d}=\frac{a}{b}.\frac{d}{c}=\frac{a.d}{b.c}$

Ví dụ:  Tính :

$\frac{2}{5}:\frac{4}{3}=?$

Hướng dẫn giải:

$\frac{2}{5}:\frac{4}{3}=\frac{2}{5}.\frac{3}{4}=\frac{2.3}{5.4}=\frac{6}{20}=\frac{3}{10}$

Chú ý :

  • Thương của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( $y\neq 0$ ) gọi là tỉ số của hai số x , y.
  • Ký hiệu : $\frac{x}{y}$ hay $x:y$.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 11: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.  $\frac{-2}{7}.\frac{21}{8}$

b.  $0,24.\frac{-15}{4}$

c.  $(-2).(-\frac{7}{12})$

d.  $(\frac{-3}{25}):6$

Câu 12: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Ta có thể viết số hữu tỉ $\frac{-5}{16}$ dưới các dạng sau đây:

a)  $\frac{-5}{16}$ là tích của hai số hữu tỉ . Ví dụ:  $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}+\frac{1}{8}$

b)  $\frac{-5}{16}$  là thương của hai số hữu tỉ . Ví dụ: $\frac{-5}{16}=\frac{-5}{2}:8$

Với mỗi câu, em hãy tìm thêm một ví dụ.

Câu 13: Trang 12 - sgk toán 7 tập 1

Tính :

a.  $\frac{-3}{4}.\frac{12}{-5}.(-\frac{25}{6})$

b.  $(-2).\frac{-38}{21}.\frac{-7}{4}.(-\frac{3}{8})$

c.  $(\frac{11}{12}:\frac{33}{16}).\frac{3}{5}$

d.  $\frac{7}{23}.\left [ (-\frac{8}{6})-\frac{45}{18} \right ]$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 7 bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ Trang 11 13 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 7 tập 1. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận