Soạn giải tích 12 bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit

Bài học với nội dung kiến thức về Bất phương trình mũ và lôgarit. Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được lý thuyết. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 12, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

I. Bất phương trình mũ

  • Dạng tổng quát:

$a^{x}>b$

$a^{x}\geq b$

$a^{x}< b$

$a^{x} \leq b$

với $a>0,a\neq 1$

  • Đồ thị minh họa

         Bất phương trình mũ và lôgarit  Bất phương trình mũ và lôgarit

II. Bất phương trình lôgarit

  • Dạng tổng quát:

$\log_{a}x>b$

$\log_{a}x \geq  b$

$\log_{a}x<b$

$\log_{a}x \leq  b$

với với $a>0,a\neq 1$

  • Đồ thị minh họa

 Bất phương trình mũ và lôgarit

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Trang 89 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình mũ:

a) $2^{−x^{2}+3x}< 4$

b) $(\frac{7}{9})^{2x^{2}−3x} \geq \frac{9}{7}$

c) $3^{x+2} + 3^{x-1} \leq 28$

d) $4^{x} – 3.2^{x}+ 2 > 0$

Bài tập 2:  Trang 90 - sgk giải tích 12

Giải các bất phương trình lôgarit:

a) $\log_{8}(4- 2x) \geq 2$

b) $\log_{\frac{1}{5}}(3x−5) > \log_{\frac{1}{5}}(x+1)$

c) $\log_{0,2}x – \log_{5}(x- 2) < \log_{0,2}3$

d) $\log^{2}_{3}x- 5\log_{3}x + 6 \leq 0$

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn giải tích 12 bài 6: Bất phương trình mũ và lôgarit . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn giải tích lớp 12. Phần trình bày do Nguyễn Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận