Soạn tiếng anh 12 - hocthoi.net

Soạn tất cả các bài học, bài tập trong sách tiếng anh 12 - chương trình sách giáo khoa. Các em học sinh xem để nắm tốt kiến thức hơn. Kéo xuống dưới sẽ có đầy đủ các bài học để xem. Cách giải dễ hiểu, dễ tiếp thu. Hocthoi tiếng anh 12

Tiếng anh 12

Unit 1: Home Life

Unit 2: Cultural Diversity

Unit 3: Ways of socialising

Unit 4: School education system

Unit 5: Higher education

Unit 6: Future jobs

Unit 7: Economic reforms

Unit 8: Life in the Future

Unit 9: Deserts

Unit 10: Endangered species

Unit 11: Books

Unit 12: Water Sports

 

Unit 13: The 22nd Sea games

Unit 14: International organizations

Unit 15: Women in society

Unit 16: The Association Southeast Asian nations

TIẾNG ANH 12 - SÁCH MỚI

Unit 1: Life Stories

 

Unit 2: Urbanisation

 

Unit 3: The Green Movement

 

Unit 4: The Mass media

 

Unit 5: Cultural Identiry

 

Unit 6: Endangered Species

Unit 7: Artificial Intelligence

Unit 8: The World of Work

Unit 9: Choosing a Career

Unit 10: Lifelong Learning

Đề thi tiếng anh 12