Soạn văn 12 - hocthoi.net

Soạn văn toàn bộ các bài trong ngữ văn 12. Cẩm nang soạn bài lớp 12. Để học tốt ngữ văn 12 . Ôn tập lý thuyết, kiến thức trọng tâm. Các bài học trong Văn 12 được hướng dẫn soạn bài và phân tích chi tiết. Mời các em học sinh và các bậc phụ huynh đón xem. Để tìm bài này trên mạng, gõ vào Google dòng chữ: van 12 tech12h

Ngữ văn 12 tập 1

TUẦN 1

TUẦN 2

 

TUẦN 3

 

TUẦN 4

 

TUẦN 5

TUẦN 6

TUẦN 7

TUẦN 8

TUẦN 9

TUẦN 10

 

TUẦN 11

TUẦN 12

TUẦN 13

TUẦN 14

TUẦN 15

TUẦN 16

TUẦN 17

TUẦN 18

Ngữ văn 12 tập 2

Tuần 19

Tuần 20

 

Tuần 21

 

Tuần 22

 

Tuần 23

Tuần 24

Tuần 25

Tuần 26

Tuần 27

Tuần 28

Tuần 29

 

Tuần 30

Tuần 31

Tuần 32

Bài 33:

Tuần 34

Tuần 35

......

Tổng hợp văn 12 kì 2

Văn mẫu lớp 12: