Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 5: Luyện tập

Giải bài 5: Luyện tập - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 45. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 45 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải các phương trình sau:

a) $4x^2 - 25 = 0$

b) $2x^2 + 9x = 0$

c) $x^2 + x - 30 = 0$

d) $2x^2 - 3x - 5 = 0$

Bài tập 2: Trang 45 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Đưa mỗi phương trình sau về dạng $ax^2 + bx + c = 0$ rồi sử dụng công thức nghiệm để giải các phương trình sau:

a) $x^2 + 5 = 3(x + 5)$

b) $(x - 2)(x + 2) = 3x$

c) $x^2 - 3(x - 1) = 7x - 8$

d) $3(x^2 - 2x) = 6(x - 2)$

Bài tập 3: Trang 45 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Công thức nghiệm thu gọn của phương trình bậc 2: sgk trang 45.

Xác đinh a, b', c rồi dùng công thức nghiệm thu gọn để giải các phương trình sau:

a) $4x^2 - 12x - 7 = 0$

b) $3x^2 - 28x + 9 = 0$

c) $2x^2 - 6\sqrt{2}x + 7 = 0$

d) $x^2 - 2\sqrt{7}x + 7 = 0$

Bài tập 4: Trang 46 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Giải mỗi phương trình sau rồi dùng máy tính viết gần đúng nghiệm tìm được (làm tròn kết quả đến số thập phân thứ 2)

a) $4x^2 + 2x = x^2 - 4x - 4$

b) $3x^2 + 2x = 4x(x - 1) - 1$

c) $(2x - \sqrt{3})^2 = (x - 1)(x + 1)$

d) $2x(x+1) = (x - 1)^2$

Bài tập 5: Trang 46 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

a) $x^2 = 12x + 288$

b) $\frac{1}{12}x^2 + \frac{7}{12}x = 19$

Bài tập 6: Trang 47 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Không giải phương trình, hãy cho biết mỗi phương trình sau có bao nhiêu nghiệm?

a) $17x^2 + 4x - 2017 = 0$

b) $-\frac{17}{5}x^2 - 2\sqrt{7} x + 1890 = 0$

c) $\sqrt{5} x^2 -2(1 + \sqrt{3})x + (1 - \sqrt{3}) = 0$;

d) $(1 - \sqrt{5})x^2 - 3 + \sqrt{5} + 1 = 0$

Gợi ý: Xét tích $a\times c$

Bài tập 7: Trang 47 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Với giá trị nào thì mỗi phương trình sau có hai nghiệm phân biệt? Có nghiệm kép? Vô nghiệm?

a) $x^2 - 4x + m = 0$

b) $x^2 - 2(m + 1)x + m^2 + 2 = 0$

D. Hoạt động vận dụng

Bài tập 1: Trang 47 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Rada của một máy bay trực thăng theo dõi chuyển động của một oto trong 10 phút, phát hiện ra rằng vận tốc v của oto thay đổi phụ thuộc vào thời gian bởi công thức $v = 3t^2 - 30t + 135$ (t tính bằng phút, v tính bằng khm/h).

a) Tính vận tốc của oto khi t = 5 phút.

b) Tính giá trị của t khi vận tốc ô tô bằng 120 km/h (làm tròn kết quả để chữ số thập phân thứ hai).

Bài tập 2: Trang 47 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Mai đã đi quãng dường tàu hỏa từ Hà Nội vào Đà Nẵng với quãng đường di chuyển là 700km để thăm bố mẹ. Cô ấy đã quay về Hà Nội bằng oto với vận tốc trung bình lớn hơn vận tốc của tàu hỏa là 30km/h.

a) Cho biết vận tốc trung bình của oto là x km/h, tổng thời gian di chuyển trên tàu và oto cả lúc đi lẫn lúc về của Mai là 20 giờ. Hãy lập một phương trình theo x và chỉ ra rằng nó được thu gọn thành $x^2 - 100x + 1050 = 0$

b) Giải phương trình $x^2 - 100x + 1050 = 0$. Chỉ ra vận tốc trung bình của oto (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai).

E. Hoạt động tìm tòi, mở rộng

Bài tập 1: Trang 47 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Với giá trị nào của x, hai hàm số sau có giá trị bằng nhau?

a) $y = -\frac{x^2}{2}$ và $y = 5x - 1$

b) $y = \frac{2x^2}{3}$ và $y = -2x + 3$

Bài tập 2: Trang 48 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Tìm các giá trị của m để hai phương trình sau có ít nhất một nghiệm chung.

(1) $x^2 - mx - 3 = 0$

(2) $x^2 - x - 3m = 0$

Bài tập 3: Trang 48 sách toán VNEN lớp 9 tập 2

Đố: Đố em biết vì sao khi a > 0 và phương trình $ax^2 + bx + c = 0$ vô nghiệm thì $ax^2 + bx + c = 0 > 0$ với mọi giá trị của x?

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài luyện tập, luyện tập trang 45 vnen toán 9, bài 5 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 5: Luyện tập . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận