Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Chuyên mục: : Soạn VNEN toán 9 tập 2

Giải bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 141. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Quan sát bức ảnh hộp sữa. Các hộp sữa ở hình 149 có hình gì?

Giải VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

Trả lời:

Các hộp sữa có dạng hình trụ.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về khái niệm hình trụ

a) Đọc, làm theo và trả lời câu hỏi

Cho tấm bìa hình chữ nhật ABCD. Giữ nguyên cạnh CD và quay tấm bìa xung quanh cạnh CD một vòng. Em hãy cho biết, khi quay như vậy, tấm bìa hình chữ nhật sẽ tạo nên hình gì (h.150)?

Giải VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 142)

Trả lời:

Khi quay tấm bìa như vậy, ta sẽ thu được một hình trụ.

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về phần chung của hình trụ và mặt phẳng song song với đáy hoặc mặt phẳng vuông góc với đáy

a) Đọc và trả lời câu hỏi

Câu hỏi 1: Coi cái giò là một hình trụ. Nếu cắt ngang như hình 153 thì mặt cắt là hình gì?

Câu hỏi 2: Xem hình 154, nếu cắt dọc hình trụ ta được mặt cắt là hình gì.

Giải VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 143)

Trả lời:

a)

  • Câu hỏi 1: Mặt cắt là hình tròn
  • Câu hỏi 2: Mặt cắt là hình chữ nhật.

3. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình trụ

a) Đọc và trả lời câu hỏi

Từ một hình trụ, cắt rời hai đáy và cắt dọc theo đường AB của mặt phẳng xung quanh rồi trải phẳng ra, ta được hình khai triển mặt xung quanh của hình trụ là một hình chữ nhật có một cạnh bằng chu vi hình tròn đáy, cạnh còn lại bằng chiều cao hình trụ. Diện tích xung quanh của hình trụ có bằng diện tích của hình chữ nhật không (h.156)?

Giải VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 144)

Trả lời:

a) Diện tích xung quanh của hình trụ bằng diện tích của hình chữ nhật.

4. Thực hiện hoạt động sau để hiểu về thể tích hình trụ

a) Đọc và trả lời câu hỏi

Giữ nguyên chiều cao của hình trụ, nếu tăng diện tích đáy lên bao nhiêu lần thì thể tích hình trụ tăng lên bấy nhiêu lần. Thể tích hình trụ có tỉ lệ thuận với thể tích đáy không?

Giữ nguyên diện tích đáy của hình trụ, nếu tăng chiều cao lên bao nhiêu lần thì thể tích hình trụ tăng lên bấy nhiêu lần. Thể tích hình trụ có tỉ lệ thuận với chiều cao của hình trụ không?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 144)

Trả lời:

a) Thể tích hình trụ tỉ lệ thuận với diện tích đáy và chiều cao hình trụ.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 144 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường cao hình trụ h = 5mm h = 2cm h = 3dm h = 0,5 dm
Bán kính đáy hình trụ r = 8mm r = 3 cm r = 4dm r = 4 m
Diện tích xung quanh của hình trụ $S_{xq} = ....$ $S_{xq} = ....$ $S_{xq} = ....$ $S_{xq} = ....$
Diện tích toàn phần của hình trụ $S_{tp} = ....$ $S_{tp} = ....$ $S_{tp} = ....$ $S_{tp} = ....$
Thể tích của hình trụ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$

Bài tập 2: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình trụ có đường cao bằng 4 cm và diện tích xung quanh bằng $40\pi \; (cm^2)$. Tính bán kính đáy và thể tích hình trụ.

Bài tập 3: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình trụ có đường cao bằng 5cm và diện tích xung quanh bằng $30\pi \;(cm^2)$. Tính đường cao và thể tích hình trụ.

Bài tập 4: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình trụ có đường cao bằng 5 cm và thể tích bằng $20\pi \; (cm^3)$. Tính bán kính đáy và diện tích xung quanh của hình trụ.

Bài tập 5: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình trụ có bán kính đáy bằng 3cm và thể tích bằng $72\pi \; (cm^3)$. Tính đường cao và diện tích xung quanh hình trụ.

Bài tập 6: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Cho hình chữ nhật ABCD, AB = 5cm, AD = 6 cm. Giữ nguyên cạnh AD và quay hình chữ nhật ABCD xung quanh AD ta được một hình trụ. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích hình trụ.

D. Hoạt động vận dụng

Bài tập 1: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Một loại pin tiểu có dạng hình trụ với chiều cao 61,5 mm, đường kính đáy là 34,2 mm. Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của loại pin này.

Bài tập 2: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Vật liệu như ở hình 158, hình trụ phía ngoài có chiều cao 3 cm và bán kính đường tròn đáy là 7 cm, hình trụ bên trong có bán kính đường tròn đáy là 4cm. Tính thể tích của vật liệu

Giải câu 2 trang 145 toán VNEN 9 tập 2 

Bài tập 3: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Một cái xúc xích có dạng hình trụ bán kính 1,2 cm và chiều cao 15cm. Cần tối thiểu bao nhiêu xen-ti-met vuông nilon để bọc kín xung quanh cái xúc xích

Bài tập 4: Trang 145 toán VNEN 9 tập 2

Một thùng nước hình trụ có chiều cao 1m, bán kính đường tròn đáy bằng 50 cm. Thùng nước này có thể đựng được 1 mét khối nước không? Vì sao?

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích hình trụ, hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích hình trụ trang 141 vnen toán 9, bài 1 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 1: Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận