Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 5: Ôn tập chương IV

Giải bài 5: Ôn tập chương IV - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 159. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 159 toán VNEN 9 tập 2

Thực hiện các hoạt động sau để ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học

Một bạn hỏi, một bạn trả lời sau đó đổi vai

(1) Khi quay một hình chữ nhật xung quanh một cạnh cố định, ta được hình gì?

(2) Khi quay một tam giác vuông xung quanh một cạnh góc vuông cố định ta được hình gì?

(3) Nếu cắt mặt nón bởi một mặt phẳng song song với đáy và bỏ phần đỉnh thì phần còn lại cả hình nón là hình gì?

(4) Khi quay một nửa hình tròn xung quanh đường kính cố định ta được hình gì?

Bài tập 2: Trang 159 toán VNEN 9 tập 2

Thực hiện các hoạt động sau để ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học

Em hãy điền vào chỗ trống để có công thức đúng về diện tích và thể tích của hình trụ, hình nón, hình nón cụt và hình cầu.

Giải câu 2 trang 159 toán VNEN 9 tập 2

$S_{xq} = ...$

$S_{tp} = ...$

$V = ....$

Giải câu 2 trang 159 toán VNEN 9 tập 2

$S_{xq} = ...$

$S_{tp} = ...$

$V = ....$

Giải câu 2 trang 159 toán VNEN 9 tập 2

$S_{xq} = ...$

$S_{tp} = ...$

$V = ....$

Giải câu 2 trang 159 toán VNEN 9 tập 2

$S = ...$

$V = ....$

Bài tập 3: Trang 160 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường cao của hình trụ h = 3 mm h = 4 cm h = 2 dm h = 0,8 m
Bán kính đáy hình trụ r = 5 mm r = 2 cm r = 3 dm r = 2bm
Diện tích xung quanh của hình trụ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$ $S_{xq} = ...$
Diện tích toàn phần của hình trụ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$
Thể tích của hình trụ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$

Bài tập 4: Trang 160 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính đáy của hình nón r = 4 mm r = 4 cm r = 3 dm r = 0,3 m
Đường cao của hình nón h = 5 mm h = 3 cm h = 2,1 cm h = 0,2 cm
Thể tích của hình nón $V = ....$ $V = ....$ $V = ....$ $V = ....$

Bài tập 2: Trang 162 toán VNEN 9 tập 2

Một cái xúc xích có dạng hình trụ bán kính 1,2 cm. Nếu dùng dao cắt xúc xích thành hai phần thì mặt cắt có diện tích nhỏ nhất bằng bao nhiêu?

E. Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Bài tập 1: Trang 162 toán VNEN 9 tập 2

Hình 194 bao gồm hai phần. Phần phía trên là nửa hình cầu có bán kính 21 cm. Phần phía dưới là hình nón cụt có bán kính hai đáy là 9 cm và 21 cm, đường sinh là 40 cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình này.

Giải câu 1 trang 162 toán VNEN 9 tập 2

Bài tập 5: Trang 162 toán VNEN 9 tập 2

Vật thể ở hình 193 gồm 3 phần. Phần dưới cùng là hình nón chiều cao 3cm, bán kính đáy 2cm. Phần ở giữa là hình trụ, chiều cao 5 cm. Phần trên cùng là một nửa hình cầu. Tính diện tích xung quanh và thể tích của vật thể.

\frac{1}{2}\times \frac{4}{3}\times \pi \times (r_1^3 - r_2^3)

Bài tập 4: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Tính thể tích của vật thể trong hình 192, biết rằng phần vật thể phí trong vật thể là một nửa hình cầu bán kính 3 cm và mặt phía ngoài của vật thể là nửa mặt cầu bán kính 5 cm.

Giải câu 4 trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Bài tập 3: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Quả cầu thép có dạng hình cầu, bán kính bằng 2 m. Tính khối lượng quả cầu biết rằng khối lượng riêng của thép là $7850 kg/m^3$.

Bài tập 2: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Một ống thép bề ngoài có mặt dạng xung quanh hình trụ, bán kính đáy 40 cm và chiều cao 120 cm, bên trong ống thép cũng có dạng hình trụ, bán kính đáy 36 cm và chiều cao 120 cm. Tính thể tích của phần thép.

D. Hoạt động vận dụng

Bài tập 1: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Một củ cà rốt sau khi gọt có dạng một hình nón với đường sinh 12 cm và bán kính đáy 1,5 cm. Tính diện tích xung quanh của củ cà rốt

Bài tập 7: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính của hình cầu r = 3 mm r = 1 cm r = 0,4 dm r = 0,12 m
Diện tích của mặt cầu $S = ...$ $S = ...$ $S = ...$ $S = ...$
Thể tích của hình cầu $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$ $V = ...$

Bài tập 6: Trang 161 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường sinh của hình nón cụt Bán kính hai đáy của hình nón cụt Diện tích xung quanh của hình nón cụt Diện tích toàn phần của hình nón cụt
l = 8 cm $r_1 = 4 cm;\; r_2 = 5 cm$ $S_{xq} = ....$ $S_{tp} = ....$
l = 3 dm $r_1 = 2dm;\; r_2 = 3m$ $S_{xq} = ....$ $S_{tp} = ....$

Bài tập 5: Trang 160 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường cao của hình nón cụt Bán kính hai đáy hình nón cụt Thể tích hình nón cụt
h = 5 cm $r_1 = 2 cm;\; r_2 = 6 cm$ $V = ....$
h = 4 dm $r_1 = 1 dm;\; r_2 = 2 dm$ $V = ....$

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài ôn tập chương IV, ôn tập chương IV trang 159 vnen toán 9, bài 5 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 5: Ôn tập chương IV . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận