Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 3: Luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - Liên hệ giữa cung và dây

Giải bài 3: Luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - liên hệ giữa cung và dây - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 81 Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 81 toán VNEN 9 tập 2

Thực hiện các hoạt động sau để ôn lại các kiến thức, kĩ năng đã học

Một bạn hỏi, một bạn trả lời sau đó đổi vai cho nhau.

(1) Thế nào là góc ở tâm?

(2) Số đo của cung bị chắn có liên hệ gì với số đo góc ở tâm chắn cung đó?

(3) Người ta so sánh hai cung trong một đường tròn (hay trong hai đường tròn bằng nhau) bằng cách nào?

(4) Với điểm C như nào thì sđ AC + sđ CB = sđ AB?

(5) Trong một đường tròn, ta có thể chỉ dựa vào độ dài dây cung để so sánh số đo hai cung nhỏ (căng bởi hai dây cung đó) hay không?

2. Luyện tập, ghi vào vở

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Các em tìm hiểu qua Internet theo các bài tập đã cho.

D. E Hoạt động vận dụng và tìm tòi, mở rộng

Các em tìm hiểu qua Internet theo các bài tập đã cho.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - liên hệ giữa cung và dây, luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - liên hệ giữa cung và dây trang 81 vnen toán 9, bài 3 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 3: Luyện tập về góc ở tâm - số đo cung - Liên hệ giữa cung và dây . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận