Danh mục bài soạn

PHẦN ĐẠI SỐ

Chương III. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV. Hàm số y = $ax^{2}$ (a khác 0). Phương trình bậc hai một ẩn

PHẦN HÌNH HỌC

Chương III. Góc với đường tròn

Chương IV. Hình trụ- Hình nón- Hình cầu

Soạn VNEN toán 9 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

Giải bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt - Sách hướng dẫn học toán 9 tập 2 trang 146. Sách này nằm trong bộ VNEN của chương trình mới. Dưới đây sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi trong bài học. Cách làm chi tiết, dễ hiểu, Hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 159. Các đầu bút chì sau khi bị gọt có dạng hình gì?

Giải VNEN toán 9 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

Trả lời:

Các đầu bút chì sau khi bị gọt có dạng hình nón.

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Thực hiện các hoạt động sau để hiều về khái niệm hình nón

a) Đọc, làm theo và trả lời câu hỏi

Cho tấm bìa hình tam giác vuông OAC. Giữ nguyên cạnh góc vuông OA và quay tấm bìa xung quanh cạnh OA một vòng. Em hãy cho biết, khi quay một vòng tấm bìa hình tam giác vuông sẽ tạo nên hình gì (h.160)?

Giải VNEN toán 9 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 147)

c) Xem hình bên (sgk trang 147)

Trả lời: 

a) Khi quay như vậy, ta sẽ được hình nón.

2. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về diện tích xung quanh của hình nón

a) Đọc, làm theo và trả lời câu hỏi

Cắt mặt xung quanh của hình nón dọc theo một đường sinh, ta được một hình quạt. Nếu hình nón có bán kính đường tròn đáy là r và đường sinh là l thì hình quạt tương ứng có diện tích là $\pi \times r\times l$ (h.164). Diện tích xung quanh hình nón có bằng diện tích hình quạt không?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 148)

Trả lời:

a) 

Diện tích xung quanh hình nón bằng diện tích hình quạt.

3. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về thể tích hình nón

a) Đọc, làm theo và trả lời câu hỏi

Có hai dụng cụ đựng nước, một dụng cụ hình nón và một dụng cụ hìn trụ. Hai hình có cùng chiều cao và bán kính đáy. Dụng cụ hình nón đựng đầy nước và đổ lượng nước đó sang dụng cụ hình trụ được một lượng nước có chiều cao bằng $\frac{1}{3}$ chiều cao hình trụ. Đổ liên tiếp ba lần lượng nước đầy ở dụng cụ hình nón sang dụng cụ hình trụ thì được một lượng nước vừa đầy hình trụ. Khi hình nón và hình trụ có cùng đáy và chiều cao, thể tích của hình nón bằng bao nhiêu phần thể tích hình trụ?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 149)

Trả lời:

a) Khi hình nón và hình trụ có cùng đáy và chiều cao, thể tích hình nón bằng $\frac{1}{3}$ thể tích hình trụ

4. Thực hiện các hoạt động sau để hiểu về khái niệm hình nón cụt

a) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 149)

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 150)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

C. Hoạt động luyện tập

Bài tập 1: Trang 150 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính đáy của hình nón h = 5mm h = 2cm h = 3dm h = 0,5 m
Đường sinh của hình nón r = 8mm r = 3 cm r = 4 dm r = 4m
Diện tích xung quanh của hình nón $S_{xq} = ... $ $S_{xq} = ... $ $S_{xq} = ... $ $S_{xq} = ... $
Diện tích toàn phần của hình nón $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$ $S_{tp} = ...$

Bài tập 2: Trang 150 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Bán kính đáy hình nón h = 2mm h = 3 cm h = 2 dm h = 0,25 m
Đường cao của hình nón r = 6mm r = 5 cm r = 1,8 dm r = 0,3 m
Thể tích của hình nón $V = ....$ $V = ....$ $V = ....$ $V = ....$

Bài tập 3: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau:

Bán kính hai đáy hình nón cụt Đường sinh của hình nón cụt Diện tích xung quanh của hình nón cụt

Diện tích toàn phần của hình nón cụt

$S_{tp} = \pi (r_1 + r_2)\times l + \pi r_1^2 + \pi r_2^2$

$r_1 = 2cm;\; r_2 = 5 cm$ $l = 8 cm$ $S_{xq} = ....$ $S_{tp} = ....$
$r_1 = 1cm;\;r_2=3cm$ $l = 6 cm$ $S_{xq} = ....$ $S_{tp} = ....$

Bài tập 4: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Em hãy điền vào ô trống trong bảng sau

Đường cao hình nón cụt Bán kính hai đáy của hình nón cụt Thể tích hình nón cụt
h = 3 cm $r_1 = 4 cm;\; r_2 = 7cm$ $V = ....$
h = 7 dm $r_1 = 2cm;\; r_2 = 5cm$ $V = ....$

Bài tập 5: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình nón có đường sinh bằng 8cm và diện tích xung quanh bằng $32\pi \;cm^2$. Tính bán kính đáy, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

Bài tập 6: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Cho một hình nón có bán kính đáy bằng 6 cm và diện tích xung quanh bằng $60\pi \; cm^2$. Tính đường cao, diện tích toàn phần và thể tích của hình nón.

D. Hoạt động vận dụng

Bài tập 1: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Một dụng cụ đựng lúa trong máy xay xát lúa gạo có dạng hình nón với chiều cao 50 cm và bán kính đáy bằng 20 cm. Tính diện tích xung quanh của dụng cụ hình nón đó.

Bài tập 2: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Một chậu hoa có dạng hình nón với bán kính đáy 15 cm và đường sinh 40 cm. Tính diện tích xung quanh của chậu hoa.

Bài tập 3: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Một dụng cụ đựng chất lỏng có dạng hình nón với chiều cao bằng 3 dm và bán kính đáy bằng 1 dm. Dụng cụ này đựng được bao nhiêu lít chất lỏng?

Bài tập 4: Trang 151 toán VNEN 9 tập 2

Một đầu bút chì sau khi gọt có dạng một hình nón, có chiều cao 12 mm và bán kính đáy 2 mm. Tính thể tích đầu bút chì.

Từ khóa tìm kiếm google:

giải bài hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt, hình nón - hình nón cụt - diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt trang 146 vnen toán 9, bài 2 sách vnen toán 9 tập 2, giải sách vnen toán 9 tập 2 chi tiết dễ hiểu.
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn VNEN toán 9 bài 2: Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích hình nón, hình nón cụt . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn VNEN toán 9 tập 2. Phần trình bày do Snowhite Snowflakes tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận