Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Soạn toán 9 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Trang 97 100

Chuyên mục: : Soạn toán 9 tập 2

"Khi bán kính tăng gấp đôi thì diện tích hình tròn có tăng gấp đôi không? Hình quạt tròn là hình như thế nào" Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trong bài học này: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 2, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công thức tính diện tích hình tròn.

Diện tích $S$ của một hình tròn bán kính $R$ được tính theo công thức 

                                 $S=\pi .R^{2}$

2. Cách tính diện tích hình quạt tròn.

Hình quạt tròn: là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung tròn đó.

Giải Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn(1)

Trong hình tròn bán kính $R$ diện tích hình quạt OAB, cung $n^{\circ}$ được tính theo công thức:

                        $S=\frac{\pi .R^{2}.n}{360}$ hay $S=\frac{l.R}{2}$

($l$ là độ dài cung $n^{\circ}$ của hình quạt)

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 77: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Tính diện tích hình tròn nội tiếp một hình vuông có cạnh là 4cm.

Câu 78: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Chân một đồng cát đổ trên một nền phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi 12m. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu mét vuông?

Câu 79: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Tính diện tích một hình quạt tròn có bán kính $6cm$, số đo cung là $36^{\circ}$.

Câu 80: Trang 98 - SGK Toán 9 tập 2

Một vườn cỏ hình chữ nhật ABCD có AB = 40m, AD = 30m. Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn A, B. Có hai cách buộc:

- Mỗi dây thừng dài 20m.

- Một dây thừng dài 30m và dây thừng kia dài 10m.

Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ăn được sẽ lớn hơn (h.60)?

Giải Câu 80 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

H.60

Câu 81: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

Diện tích hình tròn sẽ thay đổi thế nào nếu:

a) Bán kính tăng gấp đôi?

b) Bán kính tăng gấp ba?

c) Bán kính tăng k lần (k > 1)?

Câu 82: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

 Điền vào ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất):

Giải Câu 82 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Câu 83: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ hình 62 (tạo bởi các cung tròn) với HI = 10cm và HO = BI = 2cm. Nêu cách vẽ.

Giải Câu 83 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Hình 62

b) Tính diện tích hình HOABINH (miền gạch sọc).

c) Chứng tỏ rằng hình tròn đường kính NA có cùng diện tích với hình HOABINH đó .

Câu 84: Trang 99 - SGK Toán 9 tập 2

a) Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn xuất phát từ đỉnh C của tam giác đều ABC cạnh 1cm. Nêu cách vẽ (h.63).

Giải Câu 84 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

b) Tính diện tích miền gạch sọc.

Câu 85: Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Hình viên phân là phần hình tròn giới hạn bởi một cung và dây căng cung ấy. Hãy tính diện tích hình viên phân AmB, biết góc ở tâm AOB = $60^{\circ}$ và bán kính đường tròn là 5,1cm (h.64).

Giải Câu 85 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Hình 64

Câu 86: Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Hình vành khăn là phần hình tròn giữa hai đường tròn đồng tâm (h.65).

Giải Câu 86 Bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn

Hình 65

a) Tính diện tích S của hình vành khăn theo $R_{1}$ và $R_{2}$ (giả sử $R_{1}>R_{2}$).

b) Tính diện tích hình vành khăn khi $R_{1}=10,5(cm)$ và $R_{2}=7,8(cm)$.

Câu 87:Trang 100 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy cạnh BC của một tam giác đều làm đường kính, vẽ môt nửa đường tròn về cùng một phía với tam giác ấy đối với đường thẳng BC. Cho biết cạnh BC = a, hãy tính diện tích của hai hình viên phân được tạo thành.

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 10: Diện tích hình tròn, hình quạt tròn Trang 97 100 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 2. Phần trình bày do Minh Phượng chủ biên. Nếu có bài tập nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận