Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 4: HÌNH TRỤ - HÌNH NÓN - HÌNH CẦU

Soạn toán 9 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn Trang 92 96

Chuyên mục: Soạn toán 9 tập 2

Nói "Độ dài đường tròn bằng ba lần đường kính của nó" thì đúng hay sai? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu trong bài học này: Độ dài đường tròn, cung tròn. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 9 tập 2, Hocthoi sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập một cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

1. Công thức tính độ dài đường tròn, cung tròn.

Độ dài $C$của một đường tròn có bán kính $R$ được tính theo công thức: $C=2\pi R$

Nếu gọi $d$ là đường kính đường tròn $(d=2R)$ thì

                                      $C=\pi d$

2. Cách tính độ dài cung tròn

Trên đường tròn bán kính $R$, độ dài $l$ của một cung $n^{\circ}$ được tính theo công thức:

            $l=\frac{R.n^{\circ}.\pi }{180^{\circ}}$   

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Câu 65: Trang 94 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy giá trị gần đúng của $\pi $ là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng (đơn vị độ dài: cm, làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):

Giải Câu 65 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Câu 66: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

a) Tính độ dài cung $60^{\circ}$ của một đường tròn có bán kính $2dm$.

b) Tính chu vi vành xe đạp có đường kính $650mm$.

Câu 67: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Lấy giá trị gần đúng của $\pi $ là 3,14, hãy điền vào các ô trống trong bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất và đến độ):

Giải Câu 67 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Câu 68: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng sao cho B nằm giữa A và C. Chứng minh rằng độ dài của nửa đường tròn đường kính AC bằng tổng các độ dài của hai nửa đường tròn đường kính AB và BC.

Câu 69: Trang 95  SGK Toán 9 tập 2

Máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai bánh trước. Khi bơm căng, bánh xe sau có đường kính là 1,672m và bánh xe trước có đường kính là 88cm. Hỏi khi bánh xe sau lăn được 10 vòng thì bánh xe trước lăn được mấy vòng?

Câu 70: Trang 95 - SGK Toán 9 tập 2

Vẽ lại ba hình (tạo bởi các cung tròn) dưới đây và tính chu vi mỗi hình (có gạch chéo):

Giải Câu 70 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Câu 71: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Vẽ lại hình tạo bởi các cung tròn dưới đây với tâm lần lượt là B, C, D, A theo đúng kích thước đã cho (cạnh hình vuông ABCD dài 1cm). Nêu cách vẽ đường xoắn AEFGH. Tính độ dài đường xoắn đó.

Giải Câu 71 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Câu 72: SGK Toán 9 tập 2

Bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung AB có độ dài 200mm. Tính góc AOB (h.56).

Giải Câu 72 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

H.56

Câu 73: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Đường tròn lớn của Trái Đất dài khoảng 40000km. Tính bán kính Trái Đất.

Câu 74: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Vĩ độ của Hà Nội là $ 20^{\circ}01'$. Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000km. Tính độ dài cung kinh tuyến từ Hà Nội đến xích đạo.

Câu 75: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Cho đường tròn (O), bán kính OM. Vẽ đường tròn tâm O', đường kính OM. Một bán kính OA của đường tròn (O) cắt đường tròn (O') ở B. Chứng minh: cung MA và cung MB có độ dài bằng nhau

Câu 76: Trang 96 - SGK Toán 9 tập 2

Xem hình 57 và so sánh độ dài của cung AmB với độ dài đường gấp khúc AOB.

Giải Câu 76 Bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn

Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn toán 9 bài 9: Độ dài đường tròn, cung tròn Trang 92 96 . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn toán 9 tập 2. Phần trình bày do Minh Phượng tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận