Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Qua các đại diện của Ngành động vật nguyên sinh được tìm hiểu ở các bài trước, chúng ta khái quát lại đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của chúng.

I. Lý thuyết

1. Đặc điểm chung

  • Là cơ thể đơn bào, có kích thước hiển vi
  • Phần lớn dị dưỡng, di chuyển bằng chân giả, lông bơi hay roi bơi hoặc tiêu giảm.
  • Sinh sản vô tính theo hình thức phân đôi 

2. Vai trò thực tiễn 

  • Là thức ăn của nhiều động vật lớn hơn trogn nước
  • là chỉ thị độ sạch của nước
  • Một số gây bệnh nguy hiểm cho động vật và con người.

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Đặc điểm chung nào của Động vật nguyên sinh vừa đúng cho loài sống tự do lẫn loài sống kí sinh?

Bài tập 2: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh có lợi trong ao nuôi cá?

Bài tập 3: Hãy kể tên một số Động vật nguyên sinh gây bệnh ở người và cách truyền bệnh?

sh7a
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận