Danh mục bài soạn

CHƯƠNG 1: NGÀNH ĐỘNG VẬT NGUYÊN SINH

CHƯƠNG 2: NGÀNH RUỘT KHOANG

CHƯƠNG 3: CÁC NGÀNH GIUN

CHƯƠNG 4: NGÀNH THÂN MỀM

CHƯƠNG 5: NGÀNH CHÂN KHỚP

CHƯƠNG 6: NGÀNH ĐỘNG VẬT CÓ XƯƠNG SỐNG

Soạn sinh học 7 bài 11: Sán lá gan

Chuyên mục: Soạn sinh học 7

Sán lá gan là một trong các đại diện phổ biến của ngành Giun dẹp. Chúng thích nghi với đời sống kí sinh nên một số bộ phận cơ thể bị tiêu giảm. Vậy sán lá gan có đặc điểm gì?

A. Lý thuyết

I. Nơi sống, cấu tạo và di chuyển

  • Kí sinh ở gan và mật các động vật và người
  • Cơ thể hình lá, dẹp, dài 2 - 5 cm, màu đỏ máu
  • Mắt, lông bơi tiêu giảm; giác bám phát triển
  • Hệ cơ phát triển giúp phồng dẹp, chui rúc và luồn lách trong môi trường kí sinh

II. Dinh dưỡng

  • Hút dinh dưỡng từ môi trường kí sinh
  • Ruột phân nhánh, chưa có hậu môn

III. Sinh sản

1. Cơ quan sinh dục

  • Gồm cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái (tuyến noãn hoàng)

2. Vòng đời

  • Vòng đời của sán lá gan thay đổi qua nhiều vật chủ và nhiều giai đoạn ấu trùng thích nghi với kí sinh

Giải đáp câu hỏi và bài tập

Bài tập 1: Cấu tạo sán lá gan thích nghi với đời sống kí sinh như thế nào?

Bài tập 2: Vì sao trâu, bò nước ta mác bệnh sán lá gan nhiều?

Bài tập 3: Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan?

sh7c
Phần trên, hocthoi.net đã soạn đầy đủ lý thuyết và bài tập của bài học: Soạn sinh học 7 bài 11: Sán lá gan . Bài học nằm trong chuyên mục: Soạn sinh học 7. Phần trình bày do Diệu Linh tổng hợp và thực hiện giải bài. Nếu có chỗ nào chưa rõ, có phần nào muốn hiểu rộng thêm, bạn đọc vui lòng comment bên dưới. Ban biên tập sẽ giải đáp giúp các bạn trong thời gian sớm nhất.

Bài soạn các môn khác

Bình luận